Steg 3 - Konfigurering och förberedelser inför konvertering

I det här steget lär du dig hur du konfigurerar Nmbrs effektivt och förbereder konverteringen. Löne- och IT-avdelningen förbereder först följt av konfigurering av alla inställningar. Nmbrs erbjuder kurser på plats. Du kan även se implementeringsverktygen som används i denna fas. 

 

Konfigurera Nmbrs Accountant

Efter det att ni har gjort de förberedelser som nämns ovan är det dags för konfigureringar av er miljö. Byråer som använder sig av tjänsten Up & Go kommer att få hjälp med detta. Inställningar för att konfigurera systemet är följande: 

Comments

Knowledge base