Bokföringsunderlag Nmbrs® Sverige

Inställningar för bokföringsunderlag för Nmbrs® Sverige beskrivs nedan.

 

Integrera och exportera bokföring 

Journalposterna kan exporteras som .pdf, .xlsx, .txt, .si, .json och flera andra filformat som kan läsas in i ditt bokföringsprogram. Artikeln nedan visar i vilka format du kan ladda ner exportfilerna i via Nmbrs. Nmbrs har integrationer med ett antal bokföringssystem. Detta innebär att journalposterna kan skickas direkt från Nmbrs till bokföringssystemet eller att journalposten kan hämtas från bokföringssystemet. Detta avser följande integrationer:

 

Här kan du läsa mer om kontantprincipen och periodiseringsprincipen och hur det hanteras för våra integrationer.

 

 

 

Comments

Knowledge base