Ställ in integration med Procountor

English version of the article

Denna artikel förklarar hur du ställer in integrationen med Procountor. Följande ämnen kommer diskuteras:

  1. Procountor autorisering
  2. Skicka bokföringsunderlag till Procountor
  3. Vanliga felVänligen notera följande!

  • Journaler kan inte skickas när företaget är markerat som testföretag eller om koncernen är blockerad.
  • Det är inte möjligt att öppna filen i .xml-format. Detta för att ett annat format används vid sändandet till Procountor och detta format kan inte laddas ned.

Procountor autorisering

Kontrollera mallinställningarna i Nmbrs

Ställ in inställningarna för Procountor till “Skrivrättigheter” i användarmallen. Här kan du läsa mer om hur du justerar användarmallar.

Skapa ett konto for Procountor i Nmbrs

För att ställa in integrationen går du till Procountor-inställningarna på masternivå. Du hittar dessa under “Integrationer”. Skapa ett nytt konto och godkänn sedan detta. Fyll sedan i valfritt användarnamn. Efter att du angivit användarnamnet godkänner du kontot genom att trycka på Procountor-ikonen.

Godkänn det skapade kontot.

Logga in på ditt konto hos Procountor.

Efter du loggat in har du möjlighet att välja vilket företag i Procountor som du vill skapa integration med:

Efter att du valt företag kommer du få ett meddelande kring en lyckad integration.

 

Uppdatera sidan i Nmbrs

Det sista steget i autoriseringen av kontot är att uppdatera sidan i Nmbrs. Efter att detta har gjorts kommer uppdaterings-ikonen markeras och det rödmarkerade meddelandet försvinner.

För att uppdatera sidan:

Efter du uppdaterat sidan:

 

Koppla administration

Efter att du godkänt kontot kan administrationen kopplas samman. Gå till fliken “Administration och välj “Ny koppling”. Efter detta kan företaget väljas i Nmbrs och administrationen i Procountor.

Kostnadsställen och kostnadsenheter kallas dimensioner i Procountor. När du använder kostnadsställen och/eller kostnadsenheter kan du alltid aktivera check-rutan för dessa dimensioner och fylla i beskrivningen av dessa dimensioner. Detta behöver göras i enlighet med de anvisningar som finns att hitta i denna artikel

Vänligen notera: att det endast är möjligt att länka en administration per konto. När du vill länka en annan administration behöver du skapa ett nytt konto.

 

 

Skicka till Procountor

 

Skicka bokföringsunderlaget

Om integrationen är fullständigt uppsatt kan journalposterna exporteras på företagsnivå. Se mer information i denna artikel (link to article):
Journal entries Export.

När journalposterna skickats till Procountor blir logon skuggad.

Skicka korrigeringar till Procountor

När du skickar in en journalpost som innehåller en korrigering kommer detta att bokas på den period där korrigeringen skett.

Detta visas i exemplet nedan. En normal lönekörning har genomförts för juni månad med korrigeringar som gäller årets föregående månader. Referensen till journalposten speglar den ordinarie körningen, men den bokas på de perioder som korrigeringarna omfattar, i detta fall januari, februari, mars, april och maj.

 

 

Comments

Knowledge base