Skapa SIE-fil

Denna artikel beskriver hur man skapar en SIE-fil i Nmbrs. Följande delar beskrivs i artikeln:

Inställningar för SIE-fil

Screenshot_2019-11-18_at_13.43.02.png

1. Gå till "Löneinställningar" på företagsnivå

2. Gå till detaljsidan i modulen "Inställningar lönedokument". 

 

Screenshot_2019-11-18_at_13.45.40.png
3. "Välj bokföringsprogram" 

 

Screenshot_2019-11-18_at_13.47.33.png

4. Fyll i samtliga fält:

- Redovisningsprogram: 14 | SIE

- Kod administratör: Lämna detta fält tomt

- Loggbokskod: Lämna detta fält tomt

- Format BAS: Definiera formatet av BAS-värdet. Kontona inom denna intervall kommer INTE att bokas på kostnadsställe/kostnadsenhet. Använd [09], inledande siffror och bokstäver som är möjliga är te.x. [0-3][0-9][0-9][0-9]

-Format PNL: Definiera formatet av PNL-värdet. Kontona inom denna intervall kommer att bokas på kostnadsställe/kostnadsenhet. Använd [09], inledande siffror och bokstäver som är möjliga är te.x. [4-9][0-9][0-9][0-9]. 

5. Klicka sedan på "Spara"

 

Ladda ner SIE-fil

Screenshot_2019-11-18_at_14.00.48.png

1. Gå till lönedokumenten under fliken "Lönekörning" på företagsnivå

 

Screenshot_2019-11-18_at_13.57.25.png
2. Klicka på "Journalposter kostnadsställe". 

3. Klicka på "Download SIE export".

 

 

Comments

Knowledge base