Exportinställningar anställd

För att en anställd skall inkluderas i rapporterna till SCB statistik, Svenskt Näringsliv statistik samt pensionsexporter behöver du fylla i  'Exportinställningar' på anställdnivå. I den här artikeln går vi igenom hur du gör detta i Nmbrs. 

 

Hur den anställde kommer att beräknas i rapporterna beror på anställningstyp. För att läsa mer om vad som gäller per specifik rapport, gå till:

 

Anställningstyp

För att ställa in om en anställd är arbetare eller tjänsteman, gå till den anställde och välj 'Arbetsförhållanden' och sedan 'Exportinställningar'. Här kan du även fylla i om den anställde är 'Delägare i fåmansbolag' eller 'VD', detta har också effekt på de olika rapporterna. 

mceclip0.png

Comments

Knowledge base