SEPA-bankfil ISO20022/pain.001

 

Bakgrund

De svenska bankerna går från att använda Bankgirot filen till att ersätta den med SEPA-fil (ISO20022/pain.001). I den här artikeln kan du se när vi har stöd för det nya filformatet för respektive bank.

 

När finns SEPA-filen tillgänglig för vår bank?

Bank Stödjer inte bankgirot from Finns i Visma Nmbrs
Danske bank 1 april 2022 Ja
Handelsbanken 31 mars 2022 Ja
Swedbank Inget datum kommunicerat Nej
Nordea Inget datum kommunicerat Nej
SEB Inget datum kommunicerat Nej

 

Inställningar för företaget

För att ha möjligheten att skapa en giltig SEPA fil som kan laddas upp hos banken måste företaget ha fyllt i.
1. 'Bankgirot Kundnummer' och 'Bankgironummer'
eller
2. 'IBAN'

Du hittar modulen för 'Bankkonto' på företagsnivå under fliken 'Generell'. 

Screenshot_2022-03-23_at_09.09.06.png

 

Inställningar för anställd

I 'Personlig info' på anställdnivå lägger du in den anställdes bankkontonummer eller IBAN.


SEPA-fil i Lönedokument

SEPA filen hittar du bland lönedokumenten. Lönedokumenten finns tillgängliga under fliken 'Lönekörning' i modulen 'Lönedokument', på företagsnivå. Rapporten skapas i samband med en lönekörning och speglar värdena i lönekörningen.

 

Screenshot_2022-03-23_at_09.15.36.png

 

Ändra utbetalningsdatum 

Om du önskar ändra utbetalningsdatum kan detta göras direkt i dokumentet, innan filen har laddats ner. Som standard är datumet inställt på den 25:e i månaden, såvida den 25:e inte inträffar under en helgdag. Du kan också ändra standarddatumet i modulen 'Företagsinställningar' under fliken 'Generell' på företagsnivå. Observera att Nordea och SEB har en behandlingstid på 1 bankdag för betalningen, ni behöver därför ställa in datumet t.ex. den 24 för att utbetalningen ska gå ut den 25. 

Screenshot_2022-03-23_at_09.23.50.png

 

 

Ladda ned filen

SEPA-filen kan laddas ned i .xml format som sedan kan laddas upp via internetbanken. Klicka på 'Ladda ner SEPA fil' direkt i dokumentet. Det är även möjligt att ladda ner i PDF format.

 

Screenshot_2022-03-23_at_09.23.50.png

 

 

 

Comments

Knowledge base