SCB Statistik - Konjunkturstatistik, löner för privat sektor

If you want the article in English, contact support.

Sveriges statistiska centralbyrå (SCB) samlar in statistik från svenska företag. Nmbrs underlättar rapporteringen av lönestatistik för företag. I dagsläget har vi stöd för Konjunkturstatistik, löner för privat sektor som är en rapport för företaget.

 

Lägg till rättigheter i användarmallar

För att se modulen Statistik export måste du lägga till den i användarmallen för ditt login. Mer information här om hur du redigerar användarmallarna. Modulen är tillgänglig i mallarna för administratör-, kund- och företagslogin.

Användarmall (Administratör)Screenshot_2020-09-25_at_15.36.19.png

  1. Välj företag
  2. Välj fliken lönekörning
  3. Klicka på 'Lägg till modul' i högra hörnet och ändra på 'Statistik export' till S - Skrivrättighet.

Det är nu möjligt att göra modulen synlig i din företagsvy. (OBS! Du kan behöva logga in och ut för att den skall dyka upp.)

Inställningar företag

Organisationsnummer och bolagets namn är två obligatoriska fält i rapporten. Systemet plockar automatiskt uppgifterna från fälten i modulen 'Organisationsnummer'.

Inställningar anställd

För att en anställd skall inkluderas i rapporten behöver ni fylla i 'Exportinställningar'. Nmbrs väljer automatiskt i vilken anställningsgrupp den anställde tillhör beroende på exportinställningar och den anställdes tidsschema.

ExportinställningarScreenshot_2020-09-25_at_16.00.58.png

  1. I fältet anställningstyp väljer du om den anställde är arbetare eller tjänsteman. Om fältet inte är ifyllt ingår inte den anställde i exportfilen.
  2. Anställda som är delägare eller VD ingår inte i rapporten, är det ifyllt 'Ja' i någon av dessa fält exkluderas personen.

Tidsschema
Screenshot_2020-09-25_at_16.12.29.png

  • Den anställdes deltidsprocent styr om den anställde räknas som en timanställd eller månadsavlönad anställd.

I tabellen nedan kan du se vart den anställdes uppgifter hamnar i rapporten beroende på de inställningar den anställde har.

I rapporten Deltidsprocent i 'Tidsschema' Anställningstyp i 'Exportinställningar'
Timavlönade arbetare 0% Arbetare
Månadsavlönade arbetare Större än 0% Arbetare
Tjänstemän (månads- och timavlönade) Alla deltidsprocenter Tjänsteman

 

 

Skapa en rapport

För att skapa en rapport måste du ha skapat en lönekörning för den perioden. Rapporten skapas från första perioden av året eller företagets startperiod och skapas i kronologisk ordning.

Statistik export
Screenshot_2020-09-25_at_16.23.52.png

  1. Klicka på 'Ny export' för att skapa en ny export
  2. Klicka för att markera exporten som skickad. (Går ej att skicka den här automatiskt)
  3. Ladda ner exporten och ladda upp på SCB.
  4. Ta bort fil

Ny export
Screenshot_2020-09-25_at_16.27.17.png

Comments

Knowledge base