Fora - tjänstepension och försäkringar

Företag som har anställda med tjänstepension och/eller försäkringar hos Fora behöver skicka in en rapport minst varje år. I Nmbrs kan du ta ut en lönefil, premiefil och totalt belopp för tjänstemän.

 

 

Pensionsinställningar

Innan du kan skapa filer från Nmbrs behöver du ställa in pensionsinställningar för företaget och alla anställda.

 

Anställda

Alla anställda som skall ingå i filen behöver ha exportinställningar som anger ifall de är tjänstemän eller arbetare. Det är viktigt att inställningen finns från och med första perioden av året eller första perioden av anställningen.

ExportinställningarScreenshot_2020-11-30_at_11.22.23.png

  1. Fyll i om den anställde har anställningstyp Arbetare eller Tjänsteman. 
  2. Om den anställde är delägare eller VD fyll i 'Ja'.

 

Företag

 

Pensionsexport inställningarScreenshot_2020-11-30_at_10.19.04.png

  1. Gå till 'Pensionsexport inställningar'
  2. Klicka på '+Pensionsexport inställningar' för att lägga till inställningar för lönefil och/eller premiefil.

Aktivera filformatScreenshot_2020-11-30_at_10.19.44.png

  1. Aktivera filformatet genom att bocka i rutan. Om du har flera företag i en koncern är det möjligt att skapa en fil för alla anställda i koncernen.

 

PensionsexportScreenshot_2020-11-30_at_10.24.16.png

 

  1. För att skapa filen gå till modulen 'Pensionsexport', alternativet för att skapa en lönefil och/eller premiefil dyker upp när du har aktiverat dem i 'Pensionsexport inställningar'. Du kan skapa filerna när du har kört klart lönen för hela året.
  2. När du har skapat filen laddar du ner den genom att klicka på ladda ned ikonen. Filen laddas upp på Foras hemsida.

 

Lönefil

Lönefilen som skickas in till Fora innehåller personuppgifter över samtliga anställda arbetare. Anställda med exportinställningen 'Anställningstyp: Arbetare' bifogas i den här rapporten. Lönen för rapporteringsåret är baserat på basvärdet B11200 Fora. 

 

Varje år mellan den 2-31 januari ska slutliga löner för föregående år rapporteras till Fora.

 

 

Premiefil

Mer information kommer inom kort.

 

 

 

AFA-rapport för tjänstemän

Totala lönesummor för tjänstemän och i vissa fall även totala lönesummor för arbetare ska rapporteras in. Detta hittar du i modulen Lönedokument -> Årliga dokument -> AFA-rapport.

 

Screenshot_2020-12-01_at_18.27.34.png

 

Den här rapporten skapas endast när företaget har lönekörningar för hela året och de anställda har inställningar i 'Exportinställningar' från början av året.

Den totala lönesumman baseras på basvärde B11200 Fora basvärde.

Comments

Knowledge base