Beräkning av sjukfrånvaro

English version of the article

I den här artikeln hittar du information om hur Nmbrs beräknar sjukfrånvaro och hur en användare registrerar sjukfrånvaro.

Om sjukdag

Om en anställd är sjuk, får den anställde ett sjukavdrag samt sjuklön under tiden hen är sjukskriven.  

 

Sjukdag Sjukavdrag Sjuklön
Sjukdag 1-14 Avdrag per timme Sjuklön per timme
Anställd får alltid sjuklön oavsett frånvaroinställning
Sjukdag 15- Avdrag per kalenderdag Sjuklön per kalenderdag
Vanligt med sjuklön i totalt 45 eller 90 dagar. Detta ställs in i frånvaroinställningar.

 

Frånvaroinställningar

I frånvaromodellen som du hittar på master- och koncernnivå kan du ställa in följande frånvaroinställningar.

Screenshot_2021-03-02_at_18.23.53.png

Antal dagar med sjuklön efter dag 14: Nmbrs räknar alltid med minst 14 dagar sjuklön.
Karensavdrag: Ja eller nej
Dag 1-14 timlönefaktor: 12 eller 12,2 (Se avsnitt, beräkning av timkod 3410 och 3430)

 

Företags- och anställdnivå

På företags- och anställdnivå kan du justera inställningarna 'Antal dagar med sjuklön efter dag 14' och 'Karensavdrag'.

 

Karensavdrag

En anställd kan ha karensavdrag. Mer information om detta finns i följande artikel:

Tidregistrering

Sjukfrånvaro ska registreras i den anställdas tidregistrering. Genom att lägga till tidregistreringskoden för anställda kan de själva rapportera in sjukfrånvaro. 

När anställd är sjuk en heldag används tidregistreringskod '1004 Sjuk (Dagar)'. När den anställde är sjuk enbart en halvdag eller några timmar används tidregistreringskod '1005 Sjuk (Timmar)'.

 

OBS! Den automatiska beräkningen för sjukfrånvaro fungerar bara med tidregistreringskoderna 1004 och 1005. Tidregistreringskoderna för en anställd som är långtidssjukskriven i 25%, 50% eller 75% ger endast ett avdrag men ingen utbetalning. 

 

Beräkning av sjukfrånvaro 

Under de första 14 dagarna i sjuklöneperioden blir det ett sjukavdrag på lönespecifikationen, som ger utfall på löneart 2341 och sjuklön på löneart 2343. Beloppet är baserat på timmar.

Om den anställda har varit sjuk i mer än 14 kalenderdagar så ska den anställde från och med den 15e kalenderdagen få ett avdrag per dag. Det är upp till arbetsgivaren om den anställde ska få sjuklön och detta ställs in i frånvaroinställningarna. Sjuklön från och med dag 15 syns på löneart 2342 och eventuell sjuklön på 2344. 

 

För mer information om koderna och beräkningen se tabellen nedan: 

Timkod  Beskrivning Beräkning Utfall på löneart
  Karensavdrag Mer info här L2345
3410 Avdrag per timme för dag 1-14  Faktor 12: Deltidslön / (heltidsschema * 52 / 12) * -100 %
Faktor 12,2: Deltidslön / (heltidsschema * 52 / 12,2) * -100 %
L2341
3430 Sjuklön per timme för dag 1-14

Faktor 12: Deltidslön / (heltidsschema * 52 / 12) * 80 %
Faktor 12,2: Deltidslön / (heltidsschema * 52 / 12,2) * 80 %

L2343
3420 Avdrag per dag 15-  Deltidslön / faktor
Faktor är 365 dagar / 12 mån = 30,4167
L2342
3440 Sjuklön per dag 15-

Deltidslön < 31 533 är den dagliga uträkningen:

0.1 * Deltidslön / timkodfaktor

L2344

3440  

Deltidslön > 31 533 är den dagliga uträkningen:

(0,9 * deltidslön / timkodfaktor)
-
(0,8 * antal PBB * Prisbasbelopp / 365)


L2344

2380 Sjukdom hel månad

Avdrag med hela månadslönen.

L2380

Notera: Prisbasbelopp = 47 600 och Antal PBB = 8 (2021)
Heltidsschemat avser företagets heltidsschema.

 

Exempel lönespecifikation

Den anställda arbetar 100% i januari men är sjuk från 14 januari och framåt. Följande lönespecifikation kommer synas för den anställda: 

L2341: -50.000 / 173,33 = -288,47. Det är 80 timmar eftersom de första 14 dagarna jobbar den anställde 10 dagar (helgdagar exkluderade) * 8 timmar = 80.

L2343: 80% av -288,47 kommer betalas ut. Detta är 0,8 * 288,47 = 230,78. Timmarna (80) blir detsamma.

L2342: -50.000 / 30,4167 = -1643,83

L2344: (0,9 * 50.000 / 30,4167) - (0,8 * 8 * 46500 / 365) = 1479,45 - 815,34 = 664,11.

 

Arbetsgivardeklaration

I arbetsgivardeklarationen rapporteras sjuklön för dag 1-14 samt arbetsgivaravgifter för sjuklön. Karensavdraget räknas inte med då det är en kostnad för företaget.

 Du kan se värdet i en rapport på anställd- eller företagsnivå basvärde B20110 Sjuklönekostnad. 

Comments

Knowledge base