Beräkning av sjukfrånvaro

English version of the article

Om en anställd är sjuk, får hon ett sjukavdrag samt sjuklön under tiden hon är sjukskriven.  

Dag 1-14: Avdrag och sjuklön per timma.

Dag 15-90: Avdrag och sjuklön per dag.

Dag 90+: Avdrag per dag.

Utöver detta är det också möjligt att den anställda har ett karensavdrag. Mer information om detta finns i följande artikel:

Tidsregistreringen

Du kan registrera sjukfrånvaro i den anställdas tidsregistrering.  När du är sjuk en heldag använder du dig av löneart 1004 (Dagar). När du är sjuk enbart en halvdag eller i ett flertal timmar använder du dig av löneart 1005 (Timmar).

OBS: Den automatiska beräkningen för sjukfrånvaro startar bara när du använder löneart 1004 eller 1005. När du använder lönearterna för 25%, 50% eller 75% kommer det bli ett avdrag men ingen utbetalning. 

Beräkning av sjukfrånvaro 

Under de första 14 dagarna blir det ett sjukavdrag på lönespecifikationen, som ger utfall i löneart 2341 och sjuklön på löneart 2343. Detta är baserat på timmar. Om den anställda är sjuk i längre än två veckor, ger avdraget utfall i löneart 2342 och sjuklön på 2344. Detta är baserat på dagar. 

För mer information om koderna och beräkningen se tabellen nedan: 

Timkod  Beskrivning Noteringar Utfall i löneart
H3410 Avdrag per timma för dag 1-14  Timlön

-100 %
L2341
H3430 Sjuklön per timma för dag  1-14

+80% ger utfall i löneart 2341

L2343
H3420 Avdrag per dag > 15  Deltidslön / faktor

faktor = 30,4167
L2342
H3440 Sjuklön per dag för dagar > 15

Om deltidslönen < 31533 är den dagliga uträkningen:

0.1 * Deltidslön / timkodfaktor

L2344

   

Om deltidslön > 31533 är den dagliga uträkningen:

(0,9 * deltidslön / timkodfaktor)
-
(0,8 * faktor för sjuk frånvarodag 15- * Prisbasbelopp / 365)

Avrundat till 4 decimaler

 

L2344

Notera: Prisbasbelopp = 47300 och faktor för sjuk frånvarodag 15- = 8 (2020)

Exempel:

Den anställda arbetar 100% i januari men är sjuk från den 14:de Januari och framåt. Följande lönespecifikation kommer synas för den anställda: 

 

L2341: -50.000 / 173,33 = -288,47. Det är 80 timmar eftersom de första 14 dagarna jobbar den anställde 10 dagar (helgdagar exkluderade) * 8 timmar = 80.

L2343: 80% av -288,47 kommer betalas ut. Detta är 0,8 * 288,47 = 230,78. Timmarna (80) blir detsamma.

L2342: -50.000 / 30,4167 = -1643,83

L2344: (0,9 * 50.000 / 30,4167) - (0,8 * 8 * 46500 / 365) = 1479,45 - 815,34 = 664,11.

Comments

Knowledge base