Helgdagsmodell

Det är möjligt att applicera en helgdagsmodell för ett företag. Genom att göra detta kommer datumen som definierats i denna modell och som överlappar med det schema som är applicerat för den anställde kommer hanteras som helgdag. Även ledighetsförfrågningar som infaller under dessa dagar kommer inte resultera i avdrag av semesterdagar från den anställdes semestersaldo.

Till exempel, om den 1 januari är definierad som en helgdag i den helgdagsmodell som är definierad och applicerad på företaget och om den anställde söker om ledighet för den 1-3 januari kommer detta endast resultera i 2 dagars avdrag av den anställdes semestersaldo eftersom den första januari redan räknas som ledig dag.

I Nmbrs finns en fördefinierad standardmodell som du har möjlighet att applicera på företagsnivå. Denna kallas ”Allmän helgdag”. Du applicerar denna standardmall genom att gå till modulen ”Frånvaroinställningar” på företagsnivå. Genom att trycka på ”Helgdagsmodell” direkt i modulen har du möjlighet att applicera den fördefinierade standardmodellen i drop down menyn. För att se vilka datum som är inkluderade i denna modell går du till detaljsidan genom att trycka på ”Mer…” och scrolla ner till ”Helgdagsmodell”

  

Om du vill lägga till eller ta bort datum som definierats som helgdagar har du möjlighet att lägga upp en egen helgdagsmodell. Du gör detta genom att gå till HRM-inställningar på masternivå och trycka på ”Helgdagar”.

  

För att skapa en ny helgdagsmodell trycker du på fliken ”Modeller” och väljer ”Ny modell”. Vänligen fyll i för vilket år modellen är aktuell samt fyll i en beskrivning av modellen. Tryck sedan på ”Spara”.

Gå sedan tillbaka till fliken ”Helgdagar” och välj den nya modellen i drop down menyn.

 

För att lägga till vilka datum som ska appliceras i helgdagsmodellen trycker du på ”+ Ny helgdag”. Välj rätt datum i kalendervisaren och lägg till en beskrivning för helgdagen. Tryck sedan på ”Spara”. Efter att du lagt till alla datum i helgdagsmodellen går du till modulen ”Frånvaroinställningar” på företagsnivå och väljer den nya helgdagsmodellen i drop down menyn. Dessa dagar kommer sedan rödmarkeras i tidsregistreringen för de anställda inom det företag som helgdagsmodellen applicerats för.

 

 

Comments

Knowledge base