Guide för semesterårsskifte

För att förbereda dina koncerner och företag för semesterårsskifte kan du använda Nmbrs guide för semesterårsskifte. Denna guide beräknar och uppdaterar de anställdas saldo för det nya semesteråret.

Kom igång

För att komma igång med semesterårsskiftet går du till masternivå och trycker på ”Åtgärder”. Välj sedan ”Guide för semesterårsskifte” i drop down menyn.

Screenshot_2019-11-27_at_11.17.48.png

Steg 1 – Välj företag

Välj vilken koncern du vill utföra semesterårsskiftet för. Klicka sedan på ”Visa översikt” och bocka i rutorna för de företag du vill inkludera i semesterårsskiftet.

Företag som är gråmarkerade kan inte inkluderas i semesterårsskiftet. Genom att hålla pilen över informationsikonen på höger sida för du mer information om varför dessa företag inte kan inkluderas.

Screenshot_2019-11-27_at_11.32.01.png

Steg 2 – Kontroll

Detta steg syftar till att ge dig en översikt över det förväntade, slutgiltiga semestersaldot. Vänligen notera att semesterårsskiftet ännu inte blivit genomfört och du har fortfarande möjlighet att gå tillbaka och göra manuella justeringar om saldot inte överensstämmer med vad du förväntar dig. Ifall översikten stämmer med det du förväntar dig kan du fortsätta och fullfölja semesterårsskiftet genom att trycka på ”Årsskifte” i det nedre, högra hörnet.

Screenshot_2019-11-27_at_11.32.18.png

Steg 3 – Rapport

Detta steg syftar till att ge dig en rapport över semestersaldot per anställd för det nya semesteråret.

Screenshot_2019-11-27_at_11.32.40.png 

Semester- och löneinställningar

Det finns fyra olika scenarion beroende på vilka semester- samt löneinställningar som finns definierade på företaget som du vill utföra semesterårsskiftet för.

Om företaget har inställningen förskottslön gäller ett av följande två scenarion:

  • Om semesteråret infaller under januari-december (kalenderår) kan semesterårsskiftet genomföras när företaget har period 2 som nuvarande period.
  • Om semesteråret infaller under april-mars kan semesterårsskiftet genomföras när företaget har period 5 som nuvarande period.

 

Om företaget inte har inställningen förskottslön gäller ett av följande två scenarion:

  • Om semesteråret infaller under januari-december (kalenderår) kan semesterårsskiftet genomföras när företaget har period 1 som nuvarande period.
  • Om semesteråret infaller under april-mars kan semesterårsskiftet genomföras när företaget har period 4 som nuvarande period.

Guiden för semesterårsskifte tillåter dig endast genomföra semesterårsskifte för de företag som står i korrekt period i förhållande till ovan nämnda inställningar.

 

Vad gör guiden för semesterårsskifte?

I den första perioden av semesteråret är de anställdas semestersaldo 0. Guiden för semesterårsskifte beräknar hur många berättigade och sparade dagar den anställde ska ha vid det nya semesterårets början. Detta saldo registreras genom olika lönearter i den första perioden av det nya semesteråret.

Berättigade dagar
- Om den anställde först behöver tjäna in semester innan dessa omvandlas till berättigade dagar (inställningen sammanfallande intjänandeår är inte applicerad) ska heltidsdagar registreras genom L3605 berättigade dagar.
- Om den anställde får ett estimerat saldo redan vid årets början (inställningen sammanfallande intjänandeår är applicerad) registreras det antal semesterdagar som är definierade i företagets frånvaromodell appliceras genom L3605 berättigade dagar.

Sparade dagar år 1
- Om den anställde först måste tjäna in semesterdagar före dessa övergår till berättigade dagar (inställningen sammanfallande intjänandeår är inte applicerad), ska det antal dagar från föregående semesterår registreras genom L3631 sparade dagar år 1.
- Om den anställde får ett estimerat saldo berättigade dagar redan från semesterårets början (inställningen sammanfallande semesterår är applicerad) och om den anställde tjänat in fler dagar än han tog ut, kommer det överblivna saldot registreras med L3631 sparade dagar år 1. Om den anställde tog ut fler dagar än han tjänat in, kommer dessa dagar subtraheras från hans saldo av sparade dagar. Om den anställde tog ut fler dagar än vad han hade tjänat in och även sparat från tidigare år, resulterar detta genom ett avdrag av semesterlön (H3551) samt semesterersättning (H3561).

Endast berättigade dagar utöver det minsta antal uttagna dagar som definierats i frånvaromodellen kan överföras till sparade dagar år 1. Dagar utöver detta minimum betalas ut via H3551 semesterlön och H3561 semesterersättning.

Sparade dagar år 2-5
Överblivna dagar från sparade dagar år 1 registreras genom L3632 sparade dagar år 2. Överblivna dagar från år 2 registreras på L3633 överblivna dagar år 3. Överblivna dagar från år 3 registreras på L3634 sparade dagar år 4. Sparade dagar från år 4 registreras på L3635. Överblivna dagar från sparade dagar år 5 kan antingen sparas eller betalas ut, beroende på vad du ställt in under frånvaroinställningar.

 

 

 

Comments

Knowledge base