Förskottssemester

Om företaget “Nej” på “Sammanfallande intjänade år” i frånvaromodellen, är det möjligt att tilldela de anställda förskottssemester. Detta kan hanteras genom att använda löneart 3604, och specificera hur många semesterdagar i förskott den anställda har rätt till.

Översikt över förskottssemesterskuld

Du kan hitta listan över semesterlöneskulden i lönedokumenten på företagsnivå. Dokumentet ger dig en överblick på den utgående semesterlöneskulden för de anställda.

Vad händer med den återstående förskottssemestern vid semesterårsskfitet?

Vid semesterårsskitet återställs förskottssemesterdagarna för de anställda. För att ge en anställd rätt till ny förskottssemster kan du återigen använda löneart 3604 för att garantera den anställdes ny förskotsssemester.

Screenshot_2019-11-27_at_13.22.34.png

Vad händer med förskottssemestern när en anställd har arbetat i mer än 5 år?

Om en anställd har arbetat i mer än 5 år försvinner automatiskt förskottssemesterskulden.

Manuell inmatning av förskottssemesterskuld

Om du implementerar ett nytt företag i Nmbrs, använd då löneart 3625 för att ange hur mycket förskottssemesterskuld den anställda har för tillfället.

I vilken ordning väljer Nmbrs semesterdagar?

  1. Berättigande semesterdagar
  2. Sparade semesterdagar
  3. Förskottssemester
  4. Obetalda semesterdagar

 

Comments

Knowledge base