Karensavdrag

English version of the article

I frånvaromodellen finns en funktion för Karensavdrag. När funktionen är ifylld 'Ja' för år innan 2019 görs ingen utbetalning för första sjukdagen.

Från och med 2019 finns en ny beräkning för karensavdraget. Karensavdraget dras av på bruttolönen och det görs med löneart 2345.

Inställningar i frånvaromodellen

Screenshot_2019-11-19_at_13.32.47.png

Karensavdraget i frånvaromodellen måste vara ifylld 'Ja' för företaget. 

Sjukdag i tidsregistreringen

 

Screenshot_2019-11-19_at_13.48.39.png

Registrera en sjukdag i tidsregistreringen genom att välja typ '1004 Sjuk (dagar)' eller '1005 Sjuk' som avser timmar.

Beräkningen på lönespecifikationen

Karensavdraget baseras på procenten av sjuklön, dagar per vecka, bas 10305 i rapporterna och perioder per år.

  1.  Procenten av sjuklön = 80% 
  2. 20%= faktor 0,2 (om en anställd arbetar 40 timmar per vecka och är sin första dag sjuk 8 timmar, då är 8 timmar 20% av 40)
  3. Basvärde 10305 = 50 000
  4. Perioder per år / 52 = 12/52

Följande uträkning görs baserat på ovanstående siffror:

0,8 * 0,2 * 50 000 * 12 / 52 = 1846,15

Det görs även en uträkning på ett maxbelopp. Följande variabler används för denna beräkning.

  1. Fyll i timmar = timmar av sjukdom i nuvarande period som överlappar med anställds schema = 8
  2. Procent av sjuklön = 80 %
  3. Genomsnitt schema timmar = anställd schema timmar per vecka * 52 / perioder per år = 173,33 ( detta belopp avrundas till två decimaler i uträkningen)
  4. Basvärde 10305 = 50 000

Följande uträkning görs baserat på ovanstående siffror:
8 * 0,8 * 50.000 / 173,333 = 1846,14

På grund av att maxbeloppet är lägre än den första uträkningen så kommer maxbeloppet att appliceras. Se lönespecifikationen.

 

Comments

Knowledge base