Procentregeln semesterinställningar

Förutom sammalöneregeln stöttar Nmbrs även hantering av procentregeln, även känd som 12%-regeln. Detta appliceras vanligtvis för anställda som jobbar enligt arbetaravtal. I denna artikel hittar du mer information om följande inställningar:

Frånvaroinställningar i frånvaromodell

Hantering av semester i enlighet med procentregeln kan ställas in på masternivå och koncernnivå i ”Frånvaromodell”. Frånvaromodellen länkas sedan till det kollektivavtal som ska appliceras för företaget eller en anställd. Vissa ändringar kan även göras på företagsnivå och anställdnivå i modulen ”Frånvaroinställningar” på respektive nivå.

Screenshot_2020-06-08_at_13.03.46.png

Alternativ Beskrivning
Period Definierar när inställningarna ska appliceras. Om man under 2019 exempelvis skulle ha rätt till 25 semesterdagar och under 2020 26 semesterdagar, skapar man denna inställning med effekt från 2019.
Semestertyp Välj procentregeln
Semesterrätt Antal semesterdagar en heltidsanställd tjänar in under ett år.
Minimum uttag av semesterdagar Minsta antal semesterdagar som en anställd behöver ta ut varje år. Överskottet utöver detta minimum flyttas över till nästa år i form av ”Sparade dagar”. Om minsta antal dagar inte tagits ut blir dessa utbetalda vid nästa semesterårsskifte.
Semesterdagsvärde i % av månadslön Ange semesterdagsvärdet i procent
Semesterår Här väljer man semesteråret, januari till december eller april till mars.
Uttagningsmetod För intjänade av semester kan du välja mellan två olika metoder. Ett alternativ är att betala ut semester vid uttag av semester (man bygger upp semesterdagar under året). Det andra alternativet är att betala ut semester varje period (Man betalar ut semester varje månad). På företagsnivå måste du applicera en av dessa inställningar men du kan även applicera specifika inställningar på anställdnivå.
Semesterdagar efter år 5 Här ställer du in om semesterdagarna efter år 5 skall sparas eller automatiskt betalas ut.
Antal dagar med sjuklön efter dag 14 Nmbrs räknar alltid med 14 dagar sjuklön. Om företaget betalar sjuklön i 90 dagar skall ni fylla i 90.
Karensavdrag Här ställer man in karensavdrag, det går även att göra avvikelser på företagsnivå och anställdnivå.
Dag 1-14 timlönefaktor Beroende på vilket kollektivavtal ni tillämpar så har vissa kollektivavtal faktor 12 och andra 12,2 för beräkningen av de 14 första sjukdagarna.Beräkning på lönespecifikation

Exempel: Den anställde börjar arbeta första januari och arbetar heltid (40 timmar per vecka). Totalt antal semesterdagar per år är 25 och hans heltidslön är 50000 SEK.

Utbetalning per period:
Januari
Saldo = 31 / 365 * 25 = 2,12
Utbetalning = % inställning * (basvärde B10306 + B10800) + tidigare periods pengasaldo + konverteringslöneart L9221 = 12% * (50000 + 0) + 0 + 0 = 6000
Värde per dag = 6000 / 2,12 = 2830,19

Screenshot_2019-11-27_at_09.50.55.png
 

Utbetalning vid uttag av semester:
Vid utbetalning vid uttag av semester ingår samma beräkning som för den första månaden. Den enda skillnaden är att summan inte betalas ut, utan visas som intjänade dagar. Intjänade dagar avrundas uppåt och visas som 3 i detta fall eftersom det endast är möjligt att ta ut semester i heldagar.

Screenshot_2019-11-27_at_09.59.55.png

För nästa månad (period 2) görs följande beräkning:
Saldo: 59 /365 * 25 = 4,04
Intjänande: 4,04 - 2,12 = 1,92
Pengasaldo = 12 % * (50000 + 0 ) + 6000 + 0 = 12000
Värde per dag: 12000 / 4,04 = 2970,3

Intjänade dagar på lönespecifikationen kommer visas som 5.

Sjuk/obetald frånvaro

I detta fall tog denna anställd 10 dagar obetald frånvaro. Sedan infaller följande beräkning.
Saldo = 31/365 * 25 = 2,12 - 10/365 * 25 = 1,44
Pengasaldo = 12% * (50000 + 0) + 0 + 0 = 6000
Pengar per dag = 6000 / 1,44 = 4166,67

Screenshot_2019-11-27_at_10.01.56.png

Deltidsanställda:

Om anställning inte omfattar heltidsanställning (anställd arbetar deltid) I detta fall arbetar den anställde 40%. Då utgår följande beräkning:
Saldo = 31/365 * 25 = 2,12
Pengasaldo = 12% * (20000 +0) + 0 + 0 = 2400
Pengar per dag = 2400 / 2,12 = 1132,08

Screenshot_2019-11-27_at_10.13.13.png

När du ändrar beräkningen för utbetalning av uttag av intjänad semester kommer värdet vara ett = 2,12 * 0,4 = 0,85 > 1. Detta eftersom värdet behöver beräknas till en heltidsdag, betalning per period visar 2,12.

Olika sätt att ta ut / betala ut semesterdagar

Det finns 5 olika sätt att ta ut / betala ut semester:

1. Tidregistreringen. En anställd registrerar ledighet genom att markera de kalenderdagar under vilka han planerar att gå på semester.
2. Manuellt. Detta sker i de fall där en anställd ber sin arbetsgivare om utbetalning av semester.
3. Utbetalning varje period.
4. Slut av anställning. Semesterårsskiftet registrerar timkoder som ska betalas ut.
5. Semesterårsskifte. Guiden för semesterårsskifte registrerar timkoder för utbetalning av semesterdagar som, enligt inställningar, inte ska sparas.

För manuell utbetalning, vänligen använd dessa timkoder:

Beskrivning Timkod
Intjänat antal deltidsdagar H4241
Berättigat antal deltidsdagar H4243
Sparade dagar år 1 H4245
Sparade dagar år 2 H4247
Sparade dagar år 3 H4249
Sparade dagar år 4 H4251
Sparade dagar år 5 H4253

 

Konvertering till Nmbrs

Om ett företag konverterar till Nmbrs, lägg då in det antal semesterdagar som den anställde har rätt till samt antal kvarvarande dagar från den tidigare löneapplikationen. Lägg även in den anställdes deltidsprocent och registrera värdet av en heltidsdag genom löneart 9220. Nedan följer en lista över lönearter du kan använda vid konvertering:

Beskrivning Saldo   Beskrivning % (Anges som 50, inte 0,5)
      Intjänad deltidsprocent L9221
Berättigat värde / heltidsdag L9220   Intjänat belopp L9222
Berättigat antal heltidsdagar L9223   Berättigat heltidsprocent L9224
Sparade dagar år 1 antal heltidsdagar L9225   Sparade dagar år 1 deltidsprocent L9226
Sparade dagar år 2 antal heltidsdagar L9227   Sparade dagar år 2 deltidsprocent L9228
Sparade dagar år 3 antal heltidsdagar L9229   Sparade dagar år 3 deltidsprocent L9230
Sparade dagar år 4 antal heltidsdagar L9231   Sparade dagar år 4 deltidsprocent L9232
Sparade dagar år 5 antal heltidsdagar L9233   Sparade dagar år 5 deltidsprocent L9234

I vår lönekörningskontroll framgår det om ni missat registrera någon av de ovanstående lönearter.

Semesterårsskifte

Semesteråret infaller antingen under januari-december eller april-mars. Under denna period tjänar den anställde in semester och vid nästa semesterårsskifte omvandlas intjänade dagar till berättigade dagar och eventuellt överblivna dagar omvandlas till sparade dagar år 1 osv. Under frånvaroinställningar ställer du in hur många dagar som ska vara möjliga att spara till efterföljande år. Överblivet saldo efter år 5 kan antingen sparas eller betalas ut vid semesterårsskifte.

Eftersom beräkningen och registrering av dessa nya semestervärden kan vara tidskrävande hanterar vår guide för semesterårsskifte detta automatiskt. Du hittar denna guide under Start à Actions à Semesterårsskifte.

Comments

Knowledge base