Löneinställningar Nmbrs® Sverige

Löneinställningarna för Nmbrs® Sverige beskrivs nedan.

Nmbrs® Global löneinställningar kan hittas här.

Kollektivavtal

Med kollektivavtalsmodellen kan du koppla flera inställningar till ett företag på en gång. Detta innebär att det går snabbare att skapa nya företag och underhålla befintliga företag.

Frånvaroinställningar

I frånvaromodellen registrerar du vilka frånvaroinställningar som skall tillämpas på företags- eller anställdnivå.

Skatteinställningar

Information om hur du ställer in skatte- och arbetsgivaravgiftsinställningar.

 

Sjukfrånvaro och karensavdrag

Information om hur vi beräknar sjukfrånvaro samt karensavdrag.

Skapa en CSR förfrågan

Dessa inställningar är nödvändiga för att kunna skapa en CSR-förfrågan att ladda upp hos Skatteverket. 
 

Inställningar kontoplan och bokföringsunderlag

Dessa inställningar behövs för att hantera din kontoplan och ditt bokföringsunderlag.

Valfria löneinställningar

De valfria löneinställningarna behöver bara ställas in om de gäller det berörda företaget och / eller den anställde. Detta gäller följande frågor.

Comments

Knowledge base