Löneinställningar Nmbrs® Sverige

De landspecifika löneinställningarna för Nmbrs® Sverige beskrivs nedan.

Nmbrs® Global löneinställningar kan hittas här.

Kollektivavtal

Med kollektivavtalsmodellen kan du koppla flera inställningar till ett företag på en gång. Detta innebär att skapa nya företag och underhålla befintliga företag är snabbare och mindre felaktigt.

Frånvaroinställningar

Lämna relaterade inställningar där du registrerar vilka ledighetsinställningar som ska tillämpas på företags- eller anställdsnivå.
 

Skapa en CSR förfrågan

Settings which are needed before being able to communicate towards the Tax agency.
 

Valfria löneinställningar

De valfria löneinställningarna behöver bara ställas in om de gäller det berörda företaget och / eller den anställde. Detta gäller följande frågor.

Comments

Knowledge base