Kollektivavtalsinställningar

Genom att ställa in kollektivavtalsinställningar i Nmbrs länkar du automatiskt samman ett antal olika inställningar för ditt företag och kan hantera dessa på ett och samma ställe. .

Dessa inställningar ställs in beroende på vad som gäller för det aktuella kollektivavtalet för det specifika företaget. Det är nödvändigt att färdigställa dessa inställningar innan en första lönekörning kan genomföras. .

Inställningar för kollektivavtal ställs in både i business- och accountantmiljöer både på masternivå samt företagsnivå.

kollektivtval.png


De inställningar som ingår i kollektivavtalsinställningarna är: 

 • Schemamodell
  I schema modellen ställer du in hur många timmar som utgör en standard för heltidsschema för det aktuella företaget. Du ställer in antal timmar samt under vilka tider/dagar dessa infaller. Du har även möjlighet att ställa in när övertid ska infalla.

  heltidschema.png
 • Lönemodell
  I lönemodellen specificerar du vilka lönearter som ska vara möjliga att applicera för företaget. Du har även ha möjlighet att anpassa beskrivningen av de olika lönearterna på både master- och koncernnivå. Vänligen notera att beskrivningen av lönearterna inte automatiskt översätts om du ändrar språk i din Nmbrs-miljö. Beskrivningen av lönearterna måste översättas manuellt på koncernnivå.

         l_nemodell.png

 • Timmodell
  I timmodellen specificerar du vilka timkoder som ska vara möjliga att applicera för företaget. Du har även möjlighet att anpassa beskrivningen av de olika timkoderna på både master- och koncernnivå. Vänligen notera att beskrivningen av timkoderna inte automatiskt översätts om du ändrar språk i din Nmbrs-miljö. Beskrivningen av timkoderna måste översättas manuellt på koncernnivå.

  timmodell.png
 • Tidsregistreringsmodell
  I tidsregistreringsmodellen lägger du in vad som ska vara möjligt att registrera i modulen tidsregistrering för företaget. Exempel på vad som kan registreras är ledighet, sjukfrånvaro, föräldraledighet eller arbetad tid.

  tidreg.png

 • Frånvaromodell
  I frånvaromodellen fyller du i vilka standardinställningar som ska gälla för företaget, exempelvis totalt antal semesterdagar per år, minsta antal uttagna semesterdagar, intervall för semesterår (januari-december eller april-mars). Du fyller även i om de anställda för företaget ska omfattas av karensavdrag eller inte.

          fr_nvaro.png

 

 

 

 

 

 

Comments

Knowledge base