Inställningar för Löneadministration

Denna Visma Nmbrs-funktion kan fungera eller se annorlunda ut i ett annat land.

Nedan hittar du en direktlänk till den landsspecifika förklaringen om denna fråga.

Denna kategori inkluderar de obligatoriska inställningarna som möjliggör att en lönekörning kan utföras och att ett lönebesked genereras. Följande inställningar måste väljas för att möjliggöra detta.

Lön

När du anger en anställds lön finns det olika löneformer som du kan välja . Utöver brutto- och nettolön samt brutto timlön finns det möjlighet att ange en lön baserad på arbetsgivaravgifter.

Du kan räkna ut såväl ordinarie timlön som andra timlöner. Olika timlöner kan också tillämpas på en anställd.

En lönetabell kan tilläggas åt en anställd på anställd nivå. Den anställde kopplas sedan till en viss lönegrad och steg i lönetabellen. När värdena i lönetabellen justeras kommer även lönen för den anställde att justeras.

Lönemodell

Lönemodellen är en lista med lönekoder som du kan använda för att ange värden för anställda, såsom avdrag eller bonus. Varje löneart har en fastställd funktion och tillhör en fastställd kategori. Du kan alltid ange en annan beskrivning eller lägga till en kategori i lönemodellen.

Timmodell

Timmodellen används för att föra in de olika typerna av arbetade timmar. Exempelvis sjukskrivning, bonus eller övertid kan också anges med hjälp av timkoder. Timkoder syns inte på lönebeskedet. Du kan använda snabbinmatning (Fast Input) om så önskas.

Kollektivavtalsmodell

Med kollektivavtalsmodellen kan du koppla flera inställningar till ett företag på en och samma gång. Detta möjliggör snabbare skapande av nya företag, det är enklare att underhålla befintliga företag och minskar risken för fel.
Comments

Knowledge base