Kompensationstid och flextid

Kompensationtimmar, flextid och Arbetstidsförkortning (ATK) är den tid en anställd har arbetat utanför sitt ordinarie schema och som inte betalats ut i övertid eller mertid. Denna tid kan registreras och tas ut i semester. Det är också möjligt att få kompensationstimmar utbetalda.

Fungerar endast för anställda med schema

Kompensationstimmar och flextid kan endast registreras för anställda som har ett schema. Timmar som är registrerad utanför det definierade schemat kommer att registreras som antingen kompensationstimmar eller flextid.

Minimum and maximum saldo

Det är möjligt att registrera ett minimum och maximalt antal kompensationstimmar och flextid som en anställd ska kunna tjäna in eller ta ut. Om inga aktiva inställningar ställs in kommer standardinställningarna att tillämpas. Dessa är:

Kompensationstimmar:

Min: -20
Max: +40 

Flextid:

Min: -20
Max: +40

ATK:

Min: 0
Max: +100

Screenshot_2022-01-28_at_14.11.12.png

Om det maximala värdet för kompensationstimmar har överskridits kommer dessa timmar automatiskt att betalas ut och kommer inte att kunna tas ut som semester. Överskottet ger utfall i timkod H4001 ”Utbetalning överskott komptid”.

Om minimivärdet för kompensationstimmar överskrids, kommer det att ge utfall i timkod H4003 ”Återbetalning underskott komptid”. Beloppet motsvarar vad den anställda behöver betala tillbaka till arbetsgivaren.

Om det maximala värdet för flextid överskrids förloras dessa timmar.

Om du inte vill tillämpa några specifika gränser för intjänande och uttag av flextid, kan du ta bort de ifyllda fälten vid frånvaroinställningar på företagsnivå och spara dem tomma.

Om det maximala värdet för ATK (Arbetstidsförkortning) överskrids betalas överskottet ut i form av kontant ersättning.

Om du inte vill tillämpa några specifika gränser för intjänande och uttag av ATK timmar, kan du ta bort de ifyllda fälten vid frånvaroinställningar på företagsnivå och spara dem tomma.

Företagsinställningar för intjänade av kompensationstimmar

I ”Frånvaromodellen” på företagsnivå kan du definiera tidspann för de dagar där en specifik faktor gäller för intjänade av kompensationstimmar och flextid. Registrering av kompensationstimmar och flextid som överlappar med dessa tidsspann kommer att multipliceras med denna faktor. 

Intjänande av kompensationstimmar

Det går att registrera kompensationstimmar på två olika sätt; i tidsregistreringen eller genom att manuellt registrera timmar med timkod.

  • Tidregistrering

För att registrera intjänade kompensationstimmar via tidregistreringen använder du Tidregistreringskod 1020 ”Kompensationstimmar (tidregistrering)”. Detta kommer att ge utfall till timkod H9101 med samma benämning. Endast tidsregistrering som inte överlappar schemat kommer att resultera i intjänade av kompensationstimmar eller flextid.

  • Manuell registrering

För att registrera intjänade kompensationstimmar manuellt kan du använda timkod H9108 ”Kompensationstimmar intjänade (manuell)” som ger utfall till löneart L9108 med samma benämning.

Som anställd kan du också "köpa" kompensationstimmar som sedan dras av på lönen. Detta registreras med timkoden H4006 ”inköp av kompensationstimmar” som faller ut i löneart L4006 med samma benämning. 

Intjänande av flextid

  • Tidsregistrering

För att registrera intjänad flextid i tidsregistreringen använder du tidsregistreringskoden M1030 ”Tjäna in flextimmar”. Detta ger utfall i timkod H9103 och löneart L9103 med samma benämning.

  • Manuell registrering

För att manuellt registrera intjänad flextid lägger du värdet på timkod H9110 ”Intjänad flextid (manuell)” som ger utfall till löneart L9110 med samma benämning.

Eftersom flextid endast är möjligt att ta ut i semester och inte i betalning, är det inte möjligt att ”köpa” extra flextid med avdrag på lönen.

Intjänande av ATK (Arbetstidsförkortning)

  • Tidsregistrering

För att registrera intjänad ATK i tidsregistreringen använder du tidsregistreringskoden M1024 “Intjänade ATK (timmar)” och detta ger utfall i timkod H9120 och löneart L9120 med samma benämning. För att registrera i dagar använder du tidsregistreringskoden M1025 “Intjänade ATK (dag)” som ger utfall i timkod H9120 och löneart L9120 med samma benämning.

  • Manuell registrering

För att manuellt registrera intjänad flextid lägger du värdet på timkod H9121 ”Intjänad ATK (manuell)” som ger utfall till löneart L9121 med samma benämning.

Det är möjligt att ta ut ATK i tid och som kontant ersättning. Dock är det inte möjligt att ”köpa” extra ATK med avdrag på lönen.

 

Uttag av kompensationstimmar

Intjänade kompensationsstimmar kan tas ut genom att ange en tidsregistreringskoden M1022. Detta ger utfall till timkod H9102 ”Ta ut kompensationstimmar” som ger utfall till lönearten L9102 med samma benämning. Det är också möjligt att registrera semester en full dag i uttag av kompensationstimmar genom att registrera M1023 i tidsregistreringen, som ger utfall till samma timkod och löneart som ovan, L9102.

Uttag av kompensationstimmar kan endast göras under timmar som överlappar det schema som är kopplat till den anställda. Det är inte heller möjligt att registrera uttag av kompensationstimmar på en dag som ingår i den nationella helgdagsmodellen som är kopplad till företaget.

För att manuellt registrera uttag av kompensationstimmar i semester används timkoden H9109 ”Uttag av kompensationstimmar (manuellt)” och löneart L9109 med samma benämning.

För att registrera uttag manuellt av kompensationstimmar i utbetalning används timkoden H4005 ”Utbetalning kompensationstimmar” och löneart med samma benämning. 

 

Uttag av flextid

Intjänad flextid kan tas ut i semester i timmar med tidregistreringskod M1032 i tidsregistreringen. Detta ger utfall till H9104 och löneart L9104. För att registrera uttag av flextid för en hel dag använder du tidregistreringskod M1033 som ger utfall till timkod H9104 och löneart L9104.

Uttag av flextid kan endast göras under timmar som överlappar schemat och som är länkat till den anställda. Det är inte heller möjligt att registrera uttag av flextid på en dag som ingår i den nationella helgdagsmodellen som är kopplad till företaget där den anställda arbetar.

Observera att intjänad flextid kan endast tas ut i semester och inte kan betalas ut. Observera också att endast de registreringarna som har inkluderats i den senaste lönekörningen kommer inkluderas i saldot som visas i modulen 'Komptid'. Om registreringar har gjorts i tidsregistreringen under en period som ännu inte har inkluderats i en körning kommer detta inte att inkluderas i saldot för den månaden.

 

Uttag av ATK (Arbetstidsförkortning)

Intjänad ATK kan tas ut i semester i timmar med tidregistreringskod “Tagna ATK (timmar)” M1024 i tidsregistreringen. Detta ger utfall till H9120 och löneart L9120. För att registrera uttag av ATK för en hel dag använder du tidregistreringskod M1025 som ger utfall till timkod H9120 och löneart L9120.

Uttag av ATK kan endast göras under timmar som överlappar schemat och som är länkat till den anställda. Det är inte heller möjligt att registrera uttag av flextid på en dag som ingår i den nationella helgdagsmodellen som är kopplad till företaget där den anställda arbetar.

Observera att intjänad ATK kan tas ut i semester och i form av kontantersättning. Observera också att endast de registreringarna som har inkluderats i den senaste lönekörningen kommer inkluderas i saldot som visas i modulen 'Komptid'. Om registreringar har gjorts i tidsregistreringen under en period som ännu inte har inkluderats i en körning kommer detta inte att inkluderas i saldot för den månaden.

 

Registrera tidigare intjänade kompensationstimmar eller flextid

När du konverterar till Nmbrs från ett annat lönesystem kan du behöva manuellt registrera kumulativa värden av intjänade kompensationstimmar och flextid.

För att registrera kumulativa värden för intjänade kompensationsstimmar används timkod H9112 “Modifiera kompensationstimmar saldo” som ger utfall till löneart L9112 med samma benämning.

För att registrera kumulativa värden för intjänad flextid används timkoden H9113 “Modifiera flextid saldo” med samma benämning.

 

Översikt över den anställdes saldo

I modulen ‘Komptid’ på anställdnivå ser du saldot för komptid, flextid samt ATK timmar för den anställde. Även intjänad samt uttagen komptid visas om du håller visaren över informationsikonen. Den anställde har också åtkomst till den här modulen för att få en översikt av sina timmar.

 

Screenshot_2022-01-28_at_14.37.43.png

 

 

Avslutad anställning

Eventuellt återstående saldo av kompensationstimmar betalas ut (L4007) eller återbetalas av anställd (L4008) med den sista utbetalningen till den anställda. Den anställdes saldo hittar du i ”Semesterlöneskuldslistan” i lönedokumenten på företagsnivå.

 

Semesterårsskifte

De anställdas saldo av kompensationstimmar, flextid och ATK timmar påverkas inte av semesterårsskiftet.

 

Ändra beräkning för kompensationstimmar

Standardberäkningen för kompensationstimmar är heltidslönen / 173,3333. Om ert företag har en annan beräkning kan ni ändra det enkelt i timkoderna i företagets timmodell.

Timkod Beskrivning
H4001 Utbetalning överskott komptimmar
H4003 Återbetalning underskott komptimmar
H4005 Utbetalning komptimmar
H4006 Återbetalning komptimmar
H4007 Slutlön utbetalning komptimmar
H4008 Slutlön återbetalning komptimmar

H4011

Utbetalning överskott ATK

H4012

Återbetalning underskott ATK

H4014

Slutlön utbetalning ATK

H4015

Slutlön återbetalning ATK

I timmodellen, lägg till ovan nämnda timkoder och ändra beräkningen genom att ändra faktorn för samtliga timkoder. Om du vill ha hjälp med hur du lägger till timkoder i en timmodell klicka här.

TimmodellScreenshot_2020-09-07_at_12.19.49.png

  1. Välj timkoden.
  2. Klicka på ändra beräkning.
  3. Ändra på faktorn till den som ert företag använder sig av och spara.
  4. När du har överskridit systeminställningarna så syns texten i blått.

SemesterlöneskuldScreenshot_2020-09-07_at_12.27.31.png

Den anställde har i det här exemplet tjänat in 3 kompensationstimmar och heltidslönen är 30 001 kr / faktorn 160 = 187,51 kr/timme. Om du håller visaren ovanför informationstecknet bredvid bruttovärdet så ser du beräkningen. 3 timmar * 187,51 kr/timme.

 

 

 

Comments

Knowledge base