Redigera användarmall

Varje användare är kopplad till en användarmall. Du kan redigera användarmallarna och ändringarna appliceras på samtliga användare som är kopplade till den. När Nmbrs lanserar nya funktioner behöver du lägga till de nya funktionerna så de blir synliga.

Användarmall

Screenshot_2020-11-19_at_15.31.48.png

  1. 'Inställningar' -> 'Användarinställningar' -> 'Användarmall'
  2. Här ser du en översikt av alla login som har användarmallen
  3. Via översikten kan du ändra rättigheterna samt lägga till/ta bort modulerna

Ändra översiktScreenshot_2020-11-19_at_15.35.17.png

  1. I rullistan väljer du på vilken nivå översikten skall justeras.
  2. Flikarna som syns här är dom som syns i nivån som du har valt i rullistan.
  3. Här kan du lägga till moduler.
I Ingen Modulen är inte synlig
L Läs Modulen är synlig men data kan inte justeras
S Skriv

Modulen är synlig och användaren kan justera datan

Notera! Du måste logga ut och in för att ändringarna skall slå igenom.

 

Företag: Startsida exempelScreenshot_2020-11-19_at_15.42.23.png

Modulerna som är synliga direkt i översikten ,som till exempel 'Företagsinformation' som syns i bilden för 'Ändra översikter' är de moduler som även syns direkt i miljön för användarmallen. Modulerna som syns när du klickar på 'Lägg till modul '(3) i ovan exempel behöver läggas till genom att klicka på 'Ändra'.

 

Applicera mall på användarkontonaScreenshot_2020-11-19_at_15.46.30.png

Knappen 'Applicera mall på användarkontona' uppdaterar samtliga användarmallar så de ser exakt ut som i översikten för användarmallen. Många användare har skapat deras egna översikter i Nmbrs och dessa ersätts om du klickar på den knappen.

 

Comments

Knowledge base