Steg 6 - Utvärdering

Efter att du börjat köra live i Nmbrs®, går du igenom hela projektet för att se vad som gått som planerat och vad som fortfarande kan förbättras. Alla kunder får en utvärderingsmall skickad till sig via mail, där du kan dela med dig av din upplevelse av uppstarten med Nmbrs®.

Efter att implementeringen är slutförd kan det fortfarande vara bra att stämma av så att följande bitar är på plats:

Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta vår support. 

Comments

Knowledge base