Steg 5 - Kör skarpt

Nmbrs® är nu fullständigt konfigurerat och alla kunder kan hanteras via lönesystemet. 

Slutgiltig validering och kör skarpt i Nmbrs®

Kontrollera att alla inställningar är korrekta. När alla eventuella ändringar har genomförts kan du genomföra lönekörningen. Kontrollera så att samtliga lönedokument stämmer med det du förväntar dig och gör dem sedan synliga för kunder och anställda. Kontrollera bokföringsunderlaget och skicka det till ditt bokföringssystem.

Kommunicera till dina kunder

Kommunikation är självklart väldigt viktigt, särskilt vid konvertering till ett nytt lönesystem. Kommunicera förändringen och visa gärna det nya lönesystemet genom att hålla en demo.

Vi har en standardmall för emails som skickas ut till kunder samt anställda som för första gången loggar in i Nmbrs®. Texten till dessa notiser kan laddas ner i HTML-format genom följande filer:

Du kan använda detta som mall, som du sedan kan anpassa med personliga justeringar

Videomaterial är även tillgängligt för vissa typer av användare. Dessa animeringar visar kortfattat olika alternativ i deras omgivning.

Ge dina kunder tillgång till Nmbrs®

När alla kunder uppdaterats kring det nya lönesystemet kan du ge dem tillgång till Nmbrs®. Det finns tre olika varianter av inlogg som du som löneadministratör kan erbjuda dina kunder. De olika typerna av inloggningar avgör vilka aktiviteter som utförs av dig respektive din kund. De olika typerna av inlogg kan även justeras vid senare tillfälle om så önskas och rättigheter kan även justeras manuellt via användarmallar så att de passar för varje unik situation mellan dig och kunden.

Ge dina kunder tillgång till Nmbrs® 

 

Comments

Knowledge base