Steg 4 - Konvertering

Denna artikel berör steg 4 - Konvertering. Importbladet är importerat och du validerar nu datan i systemet.

Importering

Välj konverteringsverktyg
Välj verktyg för att importera din data beroende på format av den nuvarande datan. Exportera sedan den data du så småningom vill importera via Nmbrs® importblad.

 Skuggkörning

Genom att genomföra parallella lönekörningar i ditt tidigare lönesystem och i Nmbrs® har du möjlighet att jämföra så att utfallet stämmer överens. Detta bidrar dels till att du har möjlighet att bekanta dig med ditt nya lönesystem, samtidigt som du enkelt kan jämföra samt undersöka eventuella skillnader mellan de båda systemen. Följande steg rekommenderas vid skuggkörning: 

  • Importera företag för önskvärd startperiod i nuvarande år.  
  • Genomför lönekörning för föregående års sista perioder parallellt med det tidigare lönesystemet. 
  • Efter att samtliga lönekörningar för året genomförts har du möjlighet att genomföra Nmbrs® guide för årsförändring. 
  • Justeringar gällande exempelvis semestersaldo och ny lön vid årets ingång kan matas in manuellt i Nmbrs®.  

Comments

Knowledge base