Korttidsarbete

Tillsammans med SRF Lönsam har vi tagit fram riktlinjer hur korttidsarbete (fd korttidspermittering) ska hanteras. Rapporten finns att ladda ner här.

Hur ni använder er av korttidsarbete i Nmbrs:

 

Lönearter för korttidsarbete

Lägg till lönearterna ni vill använda i lönemodellen för företaget.

Löneart Nivå Arbetstidsminskning Löneminskning
2200 1 20 4%
2201 2 40 6%
2202 3 60 7,5%
2203 4 80 12%

 

Lägg till korttidsarbete för anställd

Gå till anställdnivå och lägg till lönearten i modulen 'Lönearter'. Stå i perioden ni vill att det skall börja gälla från, lägg till lönearten under 'Fasta lönearter', fyll i belopp 1 (om det skall gälla hela månaden) och klicka på slutdatum om ni vill lägga till ett slutdatum. Om ni har anställda som omfattas av korttidsarbete från 16 mars så välj period 2020-3 och lås upp perioden. Lägg till lönearten under 'Temporära lönearter' och fyll i förslagsvis 0,5. 

Screenshot_2020-04-15_at_15.54.25.png

  

Screenshot_2020-04-15_at_15.40.02.png

 

Anställda med rörlig lön 

Om det skall betalas ut en genomsnittlig rörlig lön till anställda med rörlig lön rekommenderar vi att ni använder er av en löneart som har en lägre siffra än 2200, till exempel 1010. Lägg till basvärde 10201 på lönearten så är den inkluderad i beräkningen för korttidsarbete.

  

Hantering av sjukdom

 

Scenario 1

Förutsättning
En anställd jobbar måndag och tisdag men har blivit korttidspermitterad på onsdag, torsdag och fredag.
Normalt sett jobbar den anställde 100 % men nu jobbar denne 40%.

Scenario 1
Den anställde är sjuk på tisdag och nästkommande måndag, rapportera sjukdom tisdag, onsdag, torsdag, fredag och måndag.


Scenario 1 Tidregistrering

Screenshot_2020-04-15_at_16.08.06.png

Scenario 1 Lönespecifikation

Screenshot_2020-04-15_at_16.09.06.png

Scenario 2

Förutsättning
En anställd jobbar måndag och tisdag men har blivit korttidspermitterad på onsdag, torsdag och fredag.
Normalt sett jobbar den anställde 100 % men nu jobbar denne 40%

Scenario 2
Den anställde är sjuk på tisdag men tillbaka nästkommande måndag, rapportera en sjukdag i tidregisteringen.

Scenario 2 Tidregistrering

Screenshot_2020-04-17_at_12.04.46.png

 Scenario 2 Lönespecifikation

Screenshot_2020-04-15_at_16.10.56.png

 

Comments

Knowledge base