Korttidsarbete

Tillsammans med SRF Lönsam har vi tagit fram riktlinjer hur korttidsarbete (fd korttidspermittering) ska hanteras. Dokumentet finns att ladda ner här.

Hur ni använder er av korttidsarbete i Nmbrs:

Lönearter för korttidsarbete

Lägg till lönearterna ni vill använda i lönemodellen för företaget.

Löneart Nivå Arbetstidsminskning Löneminskning
2200 1 20 4%
2201 2 40 6%
2202 3 60 7,5%
2203 4 80 12%

 

Lägg till korttidsarbete för anställd

Gå till anställdnivå och lägg till lönearten i modulen 'Lönearter'. Stå i perioden ni vill att det skall börja gälla från, lägg till lönearten under 'Fasta lönearter', fyll i belopp 1 (om det skall gälla hela månaden) och klicka på slutdatum om ni vill lägga till ett slutdatum. Om ni har anställda som omfattas av korttidsarbete från 16 mars så välj period 2020-3 och lås upp perioden. Lägg till lönearten under 'Temporära lönearter' och fyll i förslagsvis 0,5. 

Screenshot_2020-04-15_at_15.54.25.png

  

Screenshot_2020-04-15_at_15.40.02.png

 

Ändra timkoder i timmodell

För att sjukdom för dag 1-14 samt vård av barn skall beräknas korrekt för anställda med korttidsarbete bör följande justering göras.

Lägg till timkoder

Screenshot_2020-07-15_at_12.38.05.png

Gå till master eller koncernnivå och skapa en ny timmodell (valbart). Lägg till timkoderna T3410, T3430 och T3540.

Ändra beräkning på timkoderna

Screenshot_2020-07-15_at_13.34.20.png

För timkoderna T3410 och T3430, välj beräkningstyp 'Base value (PT) / factor' och ändra faktorn till 173,3333 om företaget applicerar ett schema på 40 timmar.
För timkoden T3540, välj beräkningstyp 'Base value (PT) / factor'.

Observera, om företaget har ett schema med färre timmar än 40 timmar bör ni se över vilken faktor som skall användas.

Lägg till Timmodell 2 (valfritt)

Screenshot_2020-07-15_at_13.47.38.png

På företagsnivå, gå till modulen 'Kollektivavtal' och klicka på 'Ändra' för Timmodell 2. Då gäller beräkningarna som finns angivna i Timmodell 2 för alla anställda.

Observera, om standard timmodellen har en mängd olika korrigeringar i beräkningarna så kan det vara ett bättre alternativ att lägga till timkoderna direkt i den.

 

Anställda med rörlig lön 

Om det skall betalas ut en genomsnittlig rörlig lön till anställda med rörlig lön rekommenderar vi att ni använder er av en löneart som har en lägre siffra än 2200, till exempel 1010. Lägg till basvärde 10201 på lönearten så är den inkluderad i beräkningen för korttidsarbete.

  

Hantering av sjukdom

(Se avsnitt Ändra timkoder i timmodell för att beräkningen ska bli korrekt för dag 1-14 )

Scenario 1

Förutsättning
En anställd jobbar måndag och tisdag men har blivit korttidspermitterad på onsdag, torsdag och fredag.
Normalt sett jobbar den anställde 100 % men nu jobbar denne 40%.

Scenario 1
Den anställde är sjuk på tisdag och nästkommande måndag, rapportera sjukdom tisdag, onsdag, torsdag, fredag och måndag.


Scenario 1 Tidregistrering

Screenshot_2020-04-15_at_16.08.06.png

Scenario 1 Lönespecifikation

Screenshot_2020-04-15_at_16.09.06.png

Scenario 2

Förutsättning
En anställd jobbar måndag och tisdag men har blivit korttidspermitterad på onsdag, torsdag och fredag.
Normalt sett jobbar den anställde 100 % men nu jobbar denne 40%

Scenario 2
Den anställde är sjuk på tisdag men tillbaka nästkommande måndag, rapportera en sjukdag i tidregisteringen.

Scenario 2 Tidregistrering

Screenshot_2020-04-17_at_12.04.46.png

 Scenario 2 Lönespecifikation

Screenshot_2020-04-15_at_16.10.56.png

 

Comments

Knowledge base