Tjänstebil

Om en anställd har en företagsbil registrerad till sig kan du ställa in detta i Nmbrs på anställdnivå.

Inställning av tjänstebil

För att ställa in en tjänstebil för en anställd, börja med att klicka på modulen 'Tjänstebil'.

mceclip0.png

  1. Vid fältet 'Bilkod' anger du den kod som ska anges i AGI/kontrolluppgiften. Bilkod motsvarar modellkoden från Skatteverkets bilförmånsberäkning.
  2. Genom att fylla i värdet för 'Årligt förmånsvärde' kommer det skattepliktiga värdet per period beräknas automatiskt. 
  3. För att ställa in nettolönejusteringen fyller du i värdet för 'Anställds bidrag per period'. Vänligen notera att detta inte ska överstiga det beräknade taxeringsvärdet.

 

Bruttolönejustering

Under 'Lönearter' på anställdnivå kan du ställa in bruttolönejustringen för den anställda med tjänstebil. Använd lönearten L6050 för att ställa in värdet. Om samma värde ska gälla för flera perioder kan du registrera lönearten som 'Fast löneart'. Om du istället vill registrera detta separat för varje period lägger du in den som 'Temporär löneart'.

mceclip1.png

Om du lagt in bruttolönejusteringen som fast löneart men vet om att värdet ska justeras vid exempelvis årsskifte kommer du ha möjlighet att lägga in ett slutdatum för bruttolönejusteringen. Du gör detta genom att registrera ett slutdatum under fasta lönearter. Välj sedan slutperioden i drop-down menyn.

mceclip2.png

Comments

Knowledge base