Tjänstebil

Om en anställd har en företagsbil registrerad till sig kan du ställa in detta på anställdnivå.

Vid fältet ”Bilkod” anger du den kod som ska anges i AGI/kontrolluppgiften. Genom att fylla i det årliga förmånsvärdet beräknas taxeringsvärdet per period automatiskt.

Du kan använda modulen för att ställa in nettolönejusteringen. Du gör detta genom att fylla i fältet ”Eget bidrag anställd”. Vänligen notera att detta inte ska överstiga det beräknade taxeringsvärdet.

 

För att sätta upp bruttolönejusteringen för företagsbil per anställd registrerar du lönearten L6050 i modulen ”Lönearter” på anställdnivå. Om samma värde ska gälla för flera perioder kan du registrera lönearten som ”Fast löneart”. Om du istället vill registrera detta varje period lägger du in den som ”Temporär löneart”.Om du lagt in bruttolönejusteringen som fast löneart men vet om att värdet ska justeras vid exempelvis årsskifte kommer du ha möjlighet att lägga in ett slutdatum för bruttolönejusteringen. Du gör detta genom att registrera ett slutdatum under fasta lönearter. Välj sedan slutperioden i drop-down menyn.

Comments

Knowledge base