Förskottslön

För att applicera inställningen förskottslön på ett företag följer du stegen nedan;

  • Företagsnivå
  • Löneinställningar
  • Företagsinställningar
  • Bocka i rutan “Förskottslön”

 

Om företaget har inställningen förskottslön

  • Lön som avser januari månad skapas i period 1.
  • Anställda med ett fast schema får en lön för period 1 baserat på deras schema för januari.
  • För anställda med ett schema registrerat till sig hanteras registrerad sjukfrånvaro för föregående period (i detta exempel period 12) på januaris lönekörning.
  • För anställda utan schema kan förskottslön inte appliceras. Deras arbetade timmar, ledighet och frånvaro registreras i period 12 och syns på lönespecifikationen för januari.

Om företaget inte har inställningen förskottslön (efterskottslön)

  • Du skapar en lönekörningen för period 1 i februari.
  • Alla anställda mottar sin lön för period 1 i februari månad.

 

Comments

Knowledge base