Försäkringsgirot

 

Försäkringsgirot sköter pensionsadministration för företag. De beräknar pensioner för olika pensionsavtal som sedan skickas datan till försäkringsbolagen. Inom ett företag kan anställda ha olika försäkringar hos olika försäkringsbolag. I Nmbrs är det en tilläggsfunktion som kan slås på mot en avgift på begäran av en användare.

Pension Inställningar för ‘Pensionsexport’

En dashlet där en användare kan skapa pensionsexportinställningar till flera olika pensionsföretag. En användare kan välja att aktivera och inaktivera pensionsexportinställningar. När en användare lägger till dessa inställningar kan alla företag inom en och samma debtor välja samma pensionsexportinställningar de kan sedan göra en exportering för samtliga företag. 

 

Screenshot_2021-11-29_at_14.26.52.png

 

Screenshot_2021-11-29_at_14.25.48.png

Comments

Knowledge base