Lönedokument och rapporter

I Nmbrs finns flera lönedokument och rapporter tillgängliga. Lönedokumenten som skapas av Nmbrs är baserade på specifik information vid ett specifikt tillfälle. Till exempel skapas lönedokumenten efter en lönekörning och de dokumenten baseras då på den specifika lönekörningen eller lönekörningarna. 

Rapporterna genereras baserat på information i din Nmbrs miljö och är inte alltid knutna till en specifik körning. I de flesta fall kan namnen på rapporterna kännas igen för vilken användare som kan ha användning av rapporten. Till exempel, 'HR Dokument' eller 'HR rapporter' som för det mesta är användbara inom HR. Utan att veta det exakta innehållet av en rapport, finns det en antydan att rapporten är relevant för beslut inom HR. 

 

Lönedokument

Efter en lönekörning finns lönedokumenten tillgängliga för körningen på företagsnivå, under fliken 'Lönekörning' i modulen 'Lönedokument'. De tillgängliga lönedokumenten finns listade nedanför. För att få mer information om hur du ändrar synliga dokument, klicka här.

 • Bankgirot
 • Utbetalningslista
 • Kumulativ utbetalningslista
 • Brutto till Netto
 • Journalposter företag
 • Journalposter företag kumulativa
 • Journalposter Kostnadsställe/Kostnadsenhet
 • Journalposter kostnadsställe
 • Journalposter kostnadsställe kumulativa
 • Journalposter anställd
 • Journalposter anställd kumulativa
 • Lönespecifikationer
 • Lönekörningskontroll
 • SEPA
 • Kontrollregister per lönekomponent
 • Kontrollregister per anställd
 • Semesterlöneskuld
 • Semesterlöneskuld Detaljer

HR dokument

Nedanför är alla de tillgängliga HR dokumenten listade. Du hittar dessa på företagsnivå under fliken 'Lönekörning' i modulen 'HR Dokument'. 

 • Översikt antal anställda
 • Översikt lön
 • Antal anställda avdelning (period)
 • Antal anställda företag (period)
 • Antal anställda kostnadsställe (period)
 • Antal anställda kostnadsställe/kostnadsenhet (period)
 • Anställd kostnadsställe/kostnadsenhet (period)
 • Personalkostnader avdelning (i år)
 • Personalkostnader (i år)
 • Personalkostnader per kostnadsställe (i år)
 • Personalkostnader per kostnadsställe/kostnadsenhet (i år)
 • Personalkostnader anställda per timme (i år)

 

Årliga dokument och kontrolluppgift

Efter att den sista lönekörningen på året har bearbetats hittar du på företagsnivå under 'Lönedokument' det Årliga dokumentet. 

 • Kontrolluppgift
 • Översikt år
 • Kumulativ utbetalningslista
 • Journalposter anställd kumulativa 
 • Journalposter kostnadsställe kumulativa
 • Journalposter företag kumulativa
 • AFA rapport 

Översikt rapporter

På alla nivåer i Nmbrs kan du under 'Översikter' dra ut olika rapporter. Använd de filter som finns tillgängliga för att sortera ut den information som du söker. Du kan i de flesta fall ladda ner rapporterna som PDF-fil och/eller Excel-fil. 

 

Masternivå (Accountantmiljö)

mceclip1.png

På masternivå hittar du översikterna i menyn längst till vänster. Här finns rapporter som innehåller information från alla koncerner, företag och anställda som finns inlagda i din Nmbrs miljö. 

 

Koncernnivå (Accountantmiljö)

mceclip2.png

På koncernnivå hittar du översikterna under fliken 'Översikter' bredvid inställningarna som öppnas som standardsida. Här finns rapporter som innehåller information om de företag och anställda som är inlagda inom koncernen. 

 

Masternivå (Businessmiljö)

mceclip0.png

På masternivå hittar du översikterna i menyn längst till vänster. Här finns rapporter som innehåller information från alla företag och anställda som finns inlagda i din Nmbrs miljö. 

 

Företagsnivå

mceclip0.png

På företagsnivå under fliken 'Översikter' hittar du rapporterna som innehåller specifik information för just det företaget och de anställda.

 

Anställdnivå

mceclip3.png

På anställdnivå under fliken 'Översikter' hittar du rapporter som endast innehåller information om den anställde. Genom att söka på översikter i menyn kan du få fram fler rapporter som inte alltid är synliga som moduler. 

Comments

Knowledge base