Beräkning semesterlön för rörliga lönedelar

I den här artikeln beskriver vi beräkningen av semesterlön för de rörliga lönedelarna.

 

Beräkning

 

Den anställdes semesterrätt * 0,5 % * Basvärde B10800

 

Intjänat belopp

Den anställde tjänar in semesterlön för de rörliga lönedelarna under intjänandeåret. Det ackumulerade värdet på basvärde 10800 * 0,5% * semesterrätt är värdet som syns i semesterlöneskulden och på sidfoten av lönespecifikationen. I semesterårsskiftet omvandlas det intjänade beloppet till berättigat belopp.

 

Berättigat belopp

En anställd som har tjänat in semesterlön för rörliga lönedelar får efter semesterårsskiftet ett berättigat belopp som betalas ut i samband med att den anställde tar semester. Om den anställde inte har tagit alla sina berättigade dagar under semesteråret betalas återstående dagar automatiskt ut vid semesterårsskiftet.

 

Synliggör rörliga lönedelar på lönespecifikation

I artikeln för sammalöneregeln kan du läsa mer om hur du synliggör semesterlönen för de rörliga lönedelarna på lönespecifikationen.

 

Semesterlöneskuld

Läs mer om hur du får en översikt över de anställdas semesterlöneskuld.

 

Comments

Knowledge base