Nmbrs® API enumerations

The following page is a collection of different enumerations which are required for the Nmbrs® API calls. we have divided the enumerations into the following categories:

Absence 

API calls

Absence is used for the following calls:

Description

The variable that is shown under the column value is the variable that you fill in on the place of the See the explanation below when we use the call: Absence_Insert

<emp:Dossier>?</emp:Dossier> 
<emp:Dossier>5</emp:Dossier>

Absence

SIVI 2006

Ziekte

1

Ziekte door zwangerschap (vangnet)

2

Ziekte heringetreden arbeidsgehandicapte (vangnet)

3

Ziekte door orgaandonatie (vangnet)

4

Zwangerschapverlof

5

Adoptie / Pleegzorg

6

Ziekte door bevalling

7

 

 

SIVI 2017/SIVI 2022

Geen vangnetgeval / Ziekte

8

Verzuim a.g.v. van zwangerschap en/of bevalling

9

Verzuim a.g.v. van orgaandonatie

10

WW uitkering en meer dan xx weken verzuim

11

Uitzendkracht of oproepkracht

12

Beëindiging dienstverband tijdens verzuim

13

Gedeeltelijk ao verzuim binnen

14

Bijzonder dienstverband

15

Overige oorzaken

16

Zwangerschapsverlof (WAZO)

17

Adoptieverlof (WAZO)

18

Pleegzorgverlof (WAZO)

19Bank account

API calls

Bank account is used for the following calls:

Description

<BankAccount>
<Id>int</Id>
<Id>0</Id>

 Bank account

Value Description  
0 None  
1 Bank account 1  
2 Bank account 2  
3 Bank account 3  
4 Bank account 4  
5 Bank account 5  
6 Levensloop  

Bank Account Type

Value

Int

None

0

Bankrekening1

1

Spaarloon

2

Bankrekening2

3

Bankrekening3

4

Bankrekening4

5

Bankrekening5

6

Standaard

7

Levensloop

8

 

Company period 

Company Period type

Description

When the user creates a company the company period is chosen. The company periods indicated the payment cycle of a company. After company period is created it can't be changed. 

If the request is success you will get a period in the format = yyyy-pp-type where:

M

Month company. Total of 12 periods.
W4 4 week company. Total of 13 periods.
W1 1 week company. Total of 52 periods. In year 2021 there are 53 periods. 

 

For inserting purposes (Company_Insert) the following values can be used:

Value Period Description
1 M Month company. Total of 12 periods.
2 4W 4 week company. Total of 13 periods.
3 W 1 week company. Total of 52 periods. In year 2026 there are 53 periods. 

Extra info

Most information in Nmbrs is period based. With methods above you can also get the current period of the company. To know the current period of the company is important when you want to get information from or to send information to Nmbrs. 

When you know the current period of the company you know that all information that you will send in current period will be processed in payroll. 

Employee documents

API calls

The document Guid is used in the API call EmployeeDocument_UploadDocument

Description

One of the specific Guids needs to be inserted in the following parameter

<GuidDocumentType>guid</GuidDocumentType>

Employee document type 

Value (Guid) Description
b7c39468-7acc-4b34-899b-f7989a044eca Contract
1c044ac5-da75-42f8-bf7b-ea6195c3cbbf Certificate
07c8a39b-06aa-4903-8372-2713f35ee8a9 Picture
8461e504-d35e-4639-90d3-286d42349efc Employee Picture
c586bcb1-c909-4fcc-a204-af3303f073c1 Identity document
726fa8fb-2350-493e-aa7e-5a8b7446ddc8 Wage Tax Declaration
d9dc1190-eb6b-4e04-bba3-39e900205307 Employee Login File
c21d471a-2d8c-47a7-b8c4-9bde8d188b13 Other
b66be3b9-f524-4f86-9ed6-6b2ea6d5a2c7 Planning

Employee type

API calls 

Employee types are used for the following calls:

Description

The variable that is shown under the column value is the variable that you fill in on the place of the int. See the explanation below when using the call: List_GetByDebtor

<EmployeeType>int</EmployeeType>
<EmployeeType>0</EmployeeType>

 Employee type

Value  

Description

1

Applicant

2

Payroll

3

External

4

Former Payroll Employee

5

Rejected Applicant

6

Former External Employee

7

New Hire

 

Lease car contract

API calls

The following values can be used in the calls:

Description

The calls are used for inserting and retrieving certain data with respect to company cars, also called lease cars. The variable that is shown in the table ReasonNoContribution, can be used in the following fashion.

<ReasonNoContribution>int</ReasonNoContribution>
<ReasonNoContribution>0</ReasonNoContribution>
ReasonNoContribution 

Value 

Description

0

Niet van toepassing

1

Afspraak via werkgever met Belastingdienst

2

Werknemer heft beschikking Belastingdienst

3

Andere bewijs personen- en bestelauto

5

Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto

6

0% bijtelling (N.v.t. na 2018)

7

Werknemer heft verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto Belastingdienst

ContributionPrivatePercentage

Value

Description

0

Handmatig

1

25,00% / Overige

2

20,00% / diesel 20%

3

14,00% / Diesel 14%

7

35,00% / Auto’s 15 jaar en ouder

8

4,00% / 4%

9

7,00% / 7%

10

15,00% / 15%

11

21,00% / 21%

12

22,00% / 22%

13

4,00% / 4% t/m 50.000, 22% vanaf 50.000

14

7,00% / 7% t/m 50.000, 25% vanaf 50.000

15

8,00% / 8% t/m 45.000, 22% vanaf 45.000

16 11,00%/ 11% t/m 45.000, 25% vanaf 45.000
17 8,00%/ 8%
18 12,00%/ 12% t/m 40.000, 22% vanaf 40.000
19 12,00%/ 12%
20 15,00%/ 15% t/m 40.000, 25% vanaf 40.000
21 16%
22 16,00%/ 16% t/m 35.000, 22% vanaf 35.000
23 19,00%/ 19% t/m 35.000, 25% vanaf 35.000
24 16,00%/ 16% t/m 30.000, 22% vanaf 30.000
25 19,00%/ 19% t/m 30.000, 25% vanaf 30.000

Personal info

API calls

The following values can be used in the calls:

Description

The calls are used for inserting and retrieving certain data regarding the Personal information dashlet.

IdentificationType

Value  Description
0 Not specified
1 Dutch passport
2 Tourists card (youth)
3 Municipal id card
4 Residence permit (A-E)
5 New Residence permit
6 W-Document
7 Unidentified Persons Passport
8 Refugee Passport Residence permit
9 Foreign passport with
10 National id card
11 EU Passport

BurgerlijkeStaat (Marital state)

Value Number Description
- 10 Not specified
Duurz. Gescheiden 6 Permanently divorced
Gehuwd 1 Married
Ongehuwd 2 Unmarried
Reg. Partner 7 Registered partner
Samenwonend 5 Living together
Weduwe/Weduwnaar 8 Widow/Widower

Naamstelling (Named)

Type  Description
0 Not specified
1 Only own name
2 Only partnername
3 Partner name own name
4 Own name partner name

Reason out of service 

API calls

Reason out of service is used for the following calls:

Description

The variable that is shown under the column value is the variable that you fill in on the place of the ? See the explanation below when we use the call: Service_StopCurrent

<emp:EndServiceReasonId>?</emp:EndServiceReasonId> 

<emp:EndServiceReasonId>1</emp:EndServiceReasonId>

 Reason out of service

Value Description UI
1 End service interval by the employer within the trial period 1
2 Dissolution by the court at the request of the employer 3
3 Termination of contract with mutual consent at the initiative of the employer 4
4 Termination of contract by employee, because of employee's fault or a the employee's initiative 20
5 Termination by employer for urgent reason (immediate dismissal) 21
6 End by operation of law due to expiration of a fixed-term employment contract 30
7 End by operation of law, for another reason 31
8 End of temporary employment contract due to ilness of temporary employee 40
9 End of temporary employment contract for another reason 41
10 Incapicty with permission of UWV 80
11 Redundancy with permission of UWV 81
12 The employment contract continues, but the income relationship has been terminated administratively 90
13 Another reason not mentioned above 99

SVW settings

API calls 

The following enumerations are used in SVW settings related calls:

Employment Type

The variable that is shown under the column value is the variable that you fill in on the place of the int. 

<EmploymentType>int</EmploymentType>
<EmploymentType>1</EmploymentType>
Value EmploymentType
1 Arbeidsovereenkomst
4 Deelvisser
6 Musicus/artiest
7 Stagiair
10 Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
11 Uitzendkracht
18 Publiekrechtelijke aanstelling
79 Opting-in regeling
81 Overige fictieve dienstbetrekkingen

ZVW (Zorgverzekeringswet) 

<CodeZvw>string</CodeZvw>
<CodeZvw>K</CodeZvw>
Value Description
A Niet verzekeringsplichtig omdat persoon ook niet verzekerd is voor AWBZ
Niet verzekeringsplichtig omdat persoon ook militair ambtenaar is in werkelijke dienst of met buitengewoon verlof
Niet verzekeringsplichtig omdat persoon buitenlands artiest of buitenlands beroepssporter is of behoort tot een buitenlands artiestengezelschap of sportploeg waarbij code loonbelastingtabel 221, 224 of 225 is toegepast.
Wel verzekeringsplichtig, geen tarief toegepast omdat persoon binnenlands artiest is waarbij code loonbelastingtabel 220 is toegepast
Niet verzekeringsplichtig omdat persoon niet verzekerd is voor de Wlz; maar wel pseudobijdrage verschuldigd is, omdat in het woonland recht bestaat op zorg ten laste van Nederland (artikel 69 Zvw)
Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief
Wel verzekeringsplichtig, afwijkend tarief zeelieden
Wel verzekeringsplichtig, verlaagd tarief
Wel verzekeringsplichtig, meer tarieven toegepast

Inkomens afhankelijke bijdrage Zvw (SVW Contribution)

<IncomeRelatedContributionZvw>int</IncomeRelatedContributionZvw>
<IncomeRelatedContributionZvw>0</IncomeRelatedContributionZvw>
Value Description (Inkomens afhankelijke bijdrage ZVW)
0 None
1  Hoog% + Vergoeding inkomensafhankelijke bijdrage Werkgever
2 Laag% + Vergoeding inkomensafhankelijke bijdrage Werkgever
3 Laag% + Zonder inkomensafhankelijke bijdrage Werkgever

Invloed verzekeringsplicht (Influence Obliged Insurance)

<InfluenceObligedInsurance>string</InfluenceObligedInsurance>
<InfluenceObligedInsurance>A</InfluenceObligedInsurance>
Value Description (Invloed verzekeringsplicht)
0 Geen invloed
A Familie van eigenaar
B Vorige eigenaar
D Oproep/invalkracht zonder verplichting om te komen
Oproep/invalkracht met verplichting om te komen

Loonkostenvoordeel (Wage tax benefit)

<WageCostBenefit>int</WageCostBenefit>
<WageCostBenefit>15</WageCostBenefit>
Value Description
0 Geen arbeidsgehandicaptenkorting
14 LKV oudere werknemer
15 LKV arbeidsgehandicapte werknemer
16 LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden 
17 LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

 

Phase classification

Phase classification is only applicable to temporary workers (aard arbeidsverhouding = Uitzendkracht)

<PhaseClassification>int</PhaseClassification>
<PhaseClassification>17</PhaseClassification>
Value Description Phase classification in interface
15 Fase 1-2 met uitzendbeding 1
4 Fase 3 3
5 Fase 4 4
6 Wettelijk regime 5
7 Ketensysteem 6
8 Fase A met uitzendbeding 17
9 Fase B 18
10 Fase C 19
11 Fase A zonder uitzendbeding, met loonuitsluiting 38
12 Fase A zonder uitzendbeding 40
16 Fase 1-2 zonder uitzendbeding 41
17 Fase 1 + 2 Zonder uitzend beding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting 43

Wagetax

The following enumerations are used in Wagetax settings related calls:

Description

Many different settings are required for inserting wagetax settings. An example could be (wagetax):

<Loonheffing>boolean</Loonheffing>
<Loonheffing>true</Loonheffing>

Wagetax <loonheffing>

Value Description
true Wagetax is applied
false Wagetax is not applied

Wage tax/ reduced fare <Loonheffingkorting>

Value Description
true Wage tax/ reduced fare is applied
false Wage tax/ reduced fare is not applied

Advantage rule <Voordeelreg>

Value Description
true Advantage rule is applied
false Advantage rule is not applied

Color table <KleurTabel>

Value Description
1 White
2 Green

Period table <TijdvakTabel>

Value Description
2 Month table
3 Week Table
4 4-Week Table
5 Day table

Special table <SpecialeTabel>

Value Description
0 None
3 A/G Employee Insurance Obligation Only
5 B/H Employee Wage Tax Obligation Only
6 C/I Employee Wage Tax Obligation and No Insurance Obligation Wlz
7 D/J Employee Wage Tax Obligation and Insurance Obligation Wlz Only
210 Contractors, Homeworkers and Equivalents
220 Domestic Artist or Professional Athlete
221 Foreign Artist or Professional Athlete
224 Foreign Artist Groups or Sports Teams
225 Foreign Artist Reduced Rate Based on Min. Agreement
226 F/L Employee No Wage Tax Obligation and Insurance Obligation Wlz Only
227 K Employee No Wage Tax Obligation and Insurance Obligation ANW Only
228 E Employee No Wage Tax Obligation and Insurance Obligation AOW/ANW Only
280 Student Conditions
940 52%-Rate Anonymous Employee
999 Other Cases No Table Applied

Income type <SoortInkomen>

Value Description
11 Wage or salary officials Public Service Law 1929
12 Wage and salary employees subsidized or budgeted institutions, including implementing Agency social security ZFS
13 Wage or Salary Directors of NV / BV, Insured for Employee Insurances
14 Wage or salary other employees Not Insured by Law on Occupational Disability Insurance
15 Wage and salary Employees not listed
17 Wage or Salary Directors of NV / BV, Not Insured for Employee Insurances
18 Redundancy of a Government Institution
21 Pensions, Annuities, etc. (not 23 (War and Resistance Pensions)
22 Payment AOW
23 War and Resistance Pensions
24 Payment ANW
31 Payment ZW and Voluntary ZW
32 Payment WAO and private insurance disease, disability and accident
33 Payment nWW
34 Payment IOAW
35 Continuation Payment nWW
36 Payment WAZ
37 WAJONG
38 Concurrence (simultaneously or sequentially) Payment WAJONG with WAZ or WAO
39 Payment IVA
40 Payment WGA
42 Payment Bbz
43 Payment WWB
45 Payment IOAW
46 Supplementary Benefits Law
50 Payment other Social Security Laws incl. Accident Laws 1921, 1922 and 1919
52 Payment Law on Income Provisions for Older unemployed

Special annual salary rate <JaarloonBT>

Value Description
amount The yearly estimated employee income including reservation(s), example: 25000.00

Different special rate (optional) <AfwBijzTariefLH>

Value Description
percentage the special rate percentage, example: 43.00

Vacation-vouchers <VakantieBonnen>

Value Description
0 No Holiday Vouchers
1 Holiday Vouchers < 20 Holidays
2 Holiday Vouchers > 20 Holidays

30% Arrangement <CodeCalc30PercRule>

Value Description
0 None
1 Gross Deduction / Net Compensation
2 Reduced Salary / Net Compensation

Comments

Knowledge base