Forskning och utveckling (FoU) sänkt arbetsgivaravgift

Nya regler i beräkningen gäller från och med första april.

Lägg till FoU på anställd

Skatteinställningar
 Screenshot_2020-04-07_at_15.12.26.png

Gå till modulen 'Skatteinställningar' på anställdnivå. 

Arbetsgivaravgift inställningar
Screenshot_2020-07-16_at_09.15.38.png

Välj 'Ja' för FoU sänkt arbetsgivaravgift. Startdatum är den period du står i och det finns ingen slutperiod. Om du vill ta bort avdraget går du in i den period du vill att den skall sluta gälla och väljer 'Nej'.

Det är möjligt att kombinera forskningsavdraget tillsammans med regionalt stöd, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter/växa stöd och ej fast driftställe i Sverige. 

LönespecifikationScreenshot_2020-07-16_at_09.57.33.png

De sänkta arbetsgivaravgifterna syns på lönespecifikationen som ett avdrag på L8760. Från 1 april är det totala avdraget 19,59% av bruttolönen. I exemplet ovan 32 700* -19,59%= -6 405,93. Tidigare var avdraget 10% av månadslönen. 

Tak för avdraget

Detta gäller från 1 april 2020.

Avdraget från de egentliga arbetsgivaravgifterna för samtliga anställda som har FoU får inte överstiga 450 000 kr per kalendermånad. Det innebär att företaget kan få ett sammanlagt avdrag från de egentliga arbetsgivaravgifterna på högst 5 400 000 kr under ett år på ett löneunderlag på maximalt 56 308 655 kr (5 400 000 kr / 9,59%). Det går inte spara en månads avdrag till en annan månad. 

På detta löneunderlag ska även den allmänna löneavgiften sättas ned med 10%, dvs. med 469 239 kr per kalendermånad (56 308 655 kr x 10% / 12 månader).

Den sammanlagda reduceringen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften är 450 000 kr + 469 249 kr = 919 239 kr per kalendermånad. I Nmbrs används L8761 för maxvärdet. 

Företag utan fast driftställe i Sverige

I Nmbrs ställer du in detta på företagsnivå i modulen 'Skatteinställningar företag'. 

Företag som inte har ett fast driftställe i Sverige får ingen nedsättningen på den allmänna löneavgiften med 10% så det totala avdraget får uppgå till 450 000 kr per kalendermånad.

Arbetsgivardeklaration (AGI)

I arbetsgivardeklarationen rapporteras anställda som har forskningsavdrag i fält 470 och 475.

Översikt ArbetsgivardeklarationScreenshot_2020-07-16_at_11.14.42.png

I fält '470' i arbetsgivardeklarationen rapporteras underlaget för avdraget och i fält '475' rapporteras avdraget. I översikt arbetsgivardeklaration 'Avdrag forskning och utveckling' visas det värde som rapporteras i fält '475'. Det är L8761 som är kopplad till dessa fält då den tar hänsyn till maxtaket på 919 239 kr.

 

Comments

Knowledge base