Engångsbelopp

I den här artikeln beskriver vi beräkningen av hur Nmbrs beräknar en anställds årslön som ligger till grund för engångstabellen.

 

Beräkning

 

(Basvärde B10007 * 12 / pro rata faktor) + Ackumulerat Basvärde B10008 


Pro rata faktor = Dagar i tjänst i en månad / Dagar i månad

Om basvärde B10007 är 0 i nuvarande period tar Nmbrs värdet i basvärdet i den tidigare perioden

Comments

Knowledge base