Lönespecifikation

I den här artikeln beskrivs de olika typer av lönespecifikationer som finns i Nmbrs.

 

Lönedokument

Efter varje lönekörning genereras lönedokumenten. Du hittar dessa på företagsnivå under fliken 'Lönekörning' i modulen 'Lönedokument'. Bland dessa finns dokumentet 'Lönespecifikationer' som visar lönespecifikationerna per anställd från den specifika lönekörningen. Vid en korrigeringskörning redovisas allt som har lagts till eller tagits bort sen den tidigare körningen. 

 

mceclip0.png

 

Interaktiv lönespecifikation

Den interaktiva lönespecifikationen syns i den anställdes profil när du klickar på fliken 'Lönespecifikationer'. Den här vyn är bara synlig för administratörer och till för att se hur kommande lönespecifikation kommer se ut och snabbt lägga till samt ändra direkt i lönespecifikationen.

 

Screenshot_2020-11-18_at_21.30.17.png

 

  1. Alla fälten kan direkt redigeras i den interaktiva lönespecifikationen. Om till exempel lönen behöver ändras klickar du enkelt på månadslönen och ändrar den.
  2. Lönearter och arbetade timmar läggs snabbt in genom att klicka på + och du ser den direkt på lönespecifikationen. Du kan justera värdet direkt via den interaktiva lönespecifikationen.
  3. Arbetsgivaravgifterna är synliga här.
  4. Lägg till ett bankkonto för den anställde.
  5. Semesterdagarna syns här.
  6. Här ser du eventuella varningar (gul ikon) och fel (röd ikon), klicka på knappen för att se vad som behöver åtgärdas.

 

Om du ser den här texten ovanför den interaktiva lönespecifikationen så betyder det att du måste skapa en retroaktiv körning innan du kan se den uppdaterade informationen: Att. En retroaktiv korrigering har gjorts för detta 1 Period. Denna korrigering beräknas inte i följande lönebesked.

 

Lönespecifikationer per period

Lönespecifikation per period visar varje period för sig. Gå till den anställde och klicka på 'Rapporter'.

Om du har skapat en retroaktiv körning med korrigeringar så syns korrigeringar i den period det avser. Om du vill se korrigeringarna samlade på en lönespecifikation per körning då bör 'Lönespecifikation per körning' visas.

mceclip2.png

 

Lönespecifikationer per körning

Lönespecifikationer per körning visar lönespecifikationen som skapas i en specifik lönekörning. Gå till den anställde och klicka på 'Rapporter'.

mceclip1.png

 

Semestervärde i foten av specifikationen

I foten av alla lönespecifikationer visas den anställdes semesterdagar. Det är valbart att synliggöra den rörliga semesterlönen genom att ställa in det i frånvaroinställningarna 'Visa rörliga lönedelar på lönespecifikation'.

 

Screenshot_2020-11-18_at_22.01.17.png

 

Comments

Knowledge base