Fortnox integration

Denna artikel förklarar hur du ställer in integrationen med Fortnox. Följande ämnen kommer diskuteras:

  1. Fortnox autorisering
  2. Skicka till FortnoxVänligen notera följande!

  • Journaler kan inte skickas när företaget är markerat som testföretag eller om koncernen är blockerad.
  • Det går inte att skicka kostnadsställen och kostnadsenheter.

Fortnox autorisering

Kontrollera användarmallarna i Nmbrs

Ställ in inställningarna för Fortnox till “Skrivrättigheter” i användarmallen. Här kan du läsa mer om hur du justerar användarmallar.

Screenshot_2020-11-13_at_17.09.19.png

Skapa ett konto for Fortnox i Nmbrs

För att ställa in integrationen går du till Fortnox inställningarna på masternivå. Du hittar dessa under “Integrationer”.

 

Screenshot_2020-11-13_at_17.19.49.png

  1. Inställningar -> Integrationer -> Fortnox
  2. Klicka på + för att lägga till en integration.
  3. Fyll i auktorisationskoden som finns i din Fortnox miljö och auktorisera koden. Välj vilket företag som skall kopplas i Nmbrs.

 

Skicka till Fortnox

 

Skicka bokföringsunderlaget

Om integrationen är fullständigt uppsatt kan journalposterna exporteras på företagsnivå. Se mer information i den här artikeln.

Screenshot_2020-11-13_at_17.28.07.png

 

När journalposterna skickats till Fortnox blir loggan grön och raden grå. Klicka på ikonen för att skicka journalposterna.

 

 

Comments

Knowledge base