24SevenOffice integration

Denna artikel förklarar hur du ställer in integrationen med 24SevenOffice. 


Vänligen notera följande!

  • Journaler kan inte skickas när företaget är markerat som testföretag eller om koncernen är blockerad.

24SevenOffice autorisering

Kontrollera mallinställningarna i Nmbrs

Ställ in inställningarna för 24 Seven Office till “Skrivrättigheter” i användarmallen. Här kan du läsa mer om hur du justerar användarmallar.

Screenshot_2020-04-21_at_11.22.50.png

Skapa ett konto för 24SevenOffice i Nmbrs

För att ställa in integrationen går du till 24SevenOffice-inställningarna på masternivå. Du hittar dessa under “Integrationer”. Skapa ett nytt konto och spara.

Screenshot_2020-04-21_at_11.12.11.png 

Koppla administration

Gå till fliken 'Administrationer' och välj “Ny kartläggning”. Du kan nu välja vilket företag i Nmbrs och 24SevenOffice som skall kopplas samman.

Screenshot_2020-04-21_at_11.15.22.png

 

Skicka till 24SevenOffice

 

Skicka bokföringsunderlaget

Om integrationen är fullständigt uppsatt kan journalposterna exporteras på företagsnivå. Klicka på ikonen för att skicka journalposterna, när de har skickats till 24SevenOffice blir raden grå och ikonen blåmarkerad.

Screenshot_2020-04-21_at_11.50.13.png

Skicka korrigeringar till 24SevenOffice

När du skickar in en journalpost som innehåller en korrigering kommer detta att bokas på den period där korrigeringen skett.

 

Comments

Knowledge base