Pro forma

En pro forma ger dig en uppskattning av det månatliga nettobeloppet och arbetsgivaravgifterna för en ny anställd. Den låter dig också se vilken typ av lönebesked som skulle användas för en anställd som ännu inte är anställd/skriven in i Nmbrs, så att du också kan se vad arbetsgivaravgifterna skulle bli.

OBS: Om fliken "Lönebesked" under rubriken "Anställd" i mallen är inställd på "INGEN" eller "LÄS", är det inte möjligt att tillämpa pro forma. Du kan inte heller tillämpa några funktionsjusteringar inom pro forma som du inte har befogenhet att tillämpa i verkliga livet.

De nuvarande företagsinställningarna tillämpas och du kan skapa en proforma baserad på en befintlig anställd eller en "standardanställd".

Skapa en proforma 

På företagsnivå kan du hitta pro forman genom att klicka på menyn (1) längst upp till höger på skärmen och sedan klicka på 'Pro forma' (2) under ‘Lönekörning.

Välj vilket år proforman avser. När du klickar på plustecknet får du möjlighet att skapa en ny proforma.

Efteråt kan du fylla i all nödvändig information för pro forman.

  1. Fyll i önskat namn och årtal pro forman avser.

  2. Välj här om du vill använda en standardanställd eller en befintlig anställd.

Once all the information is filled in, click 'Save' and then you will immediately go to the pro forma.

OBS: En befintlig anställd kan bara väljas om de har en pågående anställning (aktiv anställning vid aktuellt datum).

 
 

Ändra pro forman

  1. Du kan ändra pro forman genom att klicka på de relevanta namnen (precis som när du använder det interaktiva lönespecifikationen). Om du klickar på 'Pers. Nr.’, till exempel öppnas instrumentpanelen 'Personlig information' och du kan redigera den.

  2. Lönekörningskontrollen utförs även på pro forma. Klicka på det färgade blocket för att se alla objekt som kan vara felaktiga.

  3. Genom att klicka på .pdf-logotypen kan du ladda ner pro forma-lönebeskedet som en .pdf-fil.

  4. Precis som i det interaktiva lönebeskedet kan du enkelt lägga till permanenta och/eller rörliga lönedelar här.

Den justerade pro forman sparas automatiskt.

Granska tidigare pro formas

 
 
 
  1. Om du klickar på 'Pro forma Lista’ kan du se att proforman är sparad.

  2. För att öppna en pro forma, klickar du på dess namn.

  3. Pro forman kan då även laddas ner direkt från denna flik som en .pdf-fil.

  4. Genom att klicka på "x" kan du ta bort en pro forma.

Comments

Knowledge base