Statistik Export

När en lönekörning har bearbetats är det möjligt att skapa statistik exporter. Du skapar dessa exporter under fliken 'Lönekörning' på företagsnivå, i modulen för 'Statistik Export'. För att kunna skapa giltiga exporter behöver företaget ha ett organisationsnummer inlagt samt statistik specifika inställningar. Läs mer om den specifika export du vill skapa och nödvändiga inställningar genom att välja ett av alternativen nedanför.

Modulen för Statistik Exportmceclip5.png

  1. Klicka på fliken 'Lönekörning'
  2. Modulen för 'Statistik export'
  3. Klicka på + för den export du vill skapa, eller klicka på 'mer' för att komma till detaljsidan

 

Detaljsidan för Statistik Exportmceclip4.png

  1. Klicka på 'Ny export' för att få upp pop-up fönstret
  2. Välj bland 'Export' för den export du vill skapa
  3. Här visas perioden för den valda exporten
  4. Klicka på 'Skapa' för att skapa rapporten

 

 

Comments

Knowledge base