Tidregistreringsrapport

Vi lagt till en ny funktion som ger en översikt för vad som ligger inlagt i de anställdas tidregistrering. Genom att använda de olika filter som finns tillgängliga får du en tydlig överblick för vilka tidregistreringskoder som ligger inlagda i de anställdas kalendrar under den valda perioden. 

Rapporten finns tillgänglig på alla nivåer i Nmbrs. Om du inte kan se rapporten behöver du lägga till den i användarmallen. 

Användarmallar 

Innan du kan börja använda rapporten för tidregistrering kan det vara så att du först måste synliggöra den i användarmallarna. Läs mer om hur du hanterar användarmallar här.

Observera: Eftersom rapporten finns tillgänglig på alla nivåer i Nmbrs innebär det att du också måste synliggöra rapporten på master-, koncern-, företag- och anställdnivå - om du önskar utnyttja rapporten på alla nivåer. 

mceclip0.png

 

Skärmdumpen ovan visar var du behöver gå in för att synliggöra tidregistreringsrapporten beroende på nivå. I det här exemplet är vi inne på Företagsnivå > Rapporter > Tidregistrering.

 

Just nu är det bara administratör användare som kan använda sig av rapporten. 

 

Rapporten

Du hittar tidregistreringsrapporten under fliken 'Rapporter' i modulen 'Anställd lön', eller genom att söka på tidregistrering i menyn. 

mceclip1.png

 

Använd de filter som finns att tillgå för att plocka ut den information du tycker är intressant. Du kan filtera mellan olika perioder, tidregistreringskoder samt statusen på koden.

Observera: Rapporten tar inte hänsyn till eventuella extra dagar/timmar eller lönearter som har lagts in, endast tidregisteringskoder visas. Rapporten tar heller inte hänsyn till de anställdas semestersaldo. 

mceclip2.png

Det är även möjligt att dra ut rapporten i Excel.

 

Comments

Knowledge base