Tidregistreringen - Förbättrade funktioner och utseende

I och med uppdateringen torsdagen den 29 april har vi förbättrat funktionerna och utseendet i tidregistreringen, både för administratörer och anställd-login. Du kan läsa mer om vilka ändringar som har gjorts här. 

 

För administratör användare

  • Kalendern har ett nytt utseende
  • Tidregisteringen har gjorts mer kompakt, det är möjligt att se hela månaden utan att behöva scrolla ned på sidan för att se månadens sista dagar. 
  • Det är inte längre möjligt att 'dra' i de schemalagda dagarna för en anställd. Du registrerar fortfarande de olika tidskoderna precis som vanligt. 

mceclip0.pngNy layout

 

mceclip1.pngGammal layout

 

För anställd användare

  • Kalendern har ett nytt utseende
  • Det är nu möjligt att radera återkallade rapporteringar. Istället för att rapporten ligger kvar i schemat som 'avbruten' går rapporten tillbaka till status: Öppen. Den anställde har också möjligheten att helt radera rapporten efter att den återkallats.
  • Den anställde kan inte längre klicka på sitt schema. För att tidrapportera klickar den anställde precis som tidigare utanför schemat för den dag eller timme de önskar registrera tid. 
  • Ingen skillnad i appen

 

mceclip3.pngNy layout

 

mceclip2.pngGammal layout 

 

Comments

Knowledge base