Kontoplan och bokföringsunderlag Nmbrs® Sverige

Kontoplan och inställningar för bokföringsunderlag för Nmbrs® Sverige beskrivs nedan.

Integrera och exportera bokföring 

Journalposterna kan exporteras som .pdf, .xlsx, .txt, .si och flera andra filformat som kan läsas in i ditt bokföringsprogram. Artikeln nedan visar i vilka format du kan ladda ner exportfilerna i via Nmbrs. Nmbrs har integrationer med ett antal bokföringsapplikationer. Detta innebär att journalposterna kan skickas direkt från Nmbrs till bokföringssystemet eller att journalposten kan hämtas från bokföringssystemet. Detta avser följande integrationer:

 

Comments

Knowledge base