General Ledger Scheme & Journals Nmbrs® Sweden

Den landsspecifika huvudbok- och journalinställningarna för Nmbrs® Sweden beskrivs nedan.

Nmbrs® Global huvudbok och journalinställningar finns här.

Integrating and exporting journals

Journalposterna kan exporteras som .pdf, .xlsx, .txt och flera andra filformat som kan läsas in i ditt bokföringsprogram. Artikeln nedan visar i vilka format du kan ladda ner exportfilerna i via Nmbrs.”“Nmbrs har integrationer med ett antal bokföringsapplikationer. Detta innebär att journalposterna kan skickas direkt från Nmbrs till bokföringssystemet eller att journalposten kan hämtas från bokföringssystemet. Detta avser följande integrationer:

 

Comments

Knowledge base