Kontoplan och bokföringsunderlag Nmbrs® Sverige

Kontoplan och inställningar för bokföringsunderlag för Nmbrs® Sverige beskrivs nedan.

Integrera och exportera bokföring 

Journalposterna kan exporteras som .pdf, .xlsx, .txt och flera andra filformat som kan läsas in i ditt bokföringsprogram. Artikeln nedan visar i vilka format du kan ladda ner exportfilerna i via Nmbrs.”“Nmbrs har integrationer med ett antal bokföringsapplikationer. Detta innebär att journalposterna kan skickas direkt från Nmbrs till bokföringssystemet eller att journalposten kan hämtas från bokföringssystemet. Detta avser följande integrationer:

 

Comments

Knowledge base