Bearbeta lön Nmbrs® Sverige

Det landsspecifika sättet att bearbeta lönelistan i Nmbrs® Sweden beskrivs nedan.

Nmbrs® Global kan hittas här.

Ange eller ändra data via tidsregistrering
Om anställda arbetar på samtal och därför inte har ett fast schema, kan de hålla reda på arbetade timmar via tidsregistrering. Tidsregistrering är också perfekt för företag som vill hålla reda på av antalet arbetstimmar (per projekt).
 

  Ställ in betalning i förväg

Löneskatt på individnivå (AGI)

Mer information om hur man hanterar löneskattdeklarationen på individnivå (AGI) i Nmbrs®. 

Comments

Knowledge base