Bearbeta lön Visma Nmbrs Sverige

Tillvägagångssättet att bearbeta lön i Visma Nmbrs Sverige beskrivs nedan.

Visma Nmbrs Global kan hittas här.

Ange eller ändra data via tidsregistrering
Timanställda som inte har ett fast schema, kan registrera sina arbetade timmar via tidsregistreringen. Tidsregistreringen är också ett perfekt verktyg för företag som vill hålla koll på antalet arbetade timmar (per projekt).

Comments

Knowledge base