Semesterlöneskuld

Det är viktigt för företag att ha en översikt över de anställdas semesterlöneskuld och eventuella kompensationstimmar då det kan bli fråga om utbetalning eller återbetalning av semester när anställd går ur tjänst. För att få en bra översikt över semesterlöneskulden har Visma Nmbrs en översikt i lönedokument.

Förutom semesterlöneskulden får du en översikt över intjänade, tagna och sparade semesterdagar. Beloppen som finns med redovisas i bruttovärde, arbetsgivaravgifter och det totala värdet. 

Lönedokument

mceclip0.png

Dokumentet finns på företagsnivå, under fliken 'Lönekörning' i modulen 'Lönedokument'. Rapporten skapas i samband med en lönekörning och speglar värdena i körningen. Semesterlöneskuldlistan från sista månaden i semesteråret visar det totala värdet för året.

 

Innehåll 

mceclip1.png

 

  1.  Översikt för anställda som är med i semesterskuldlistan, anställningsnummer och namn. 
  2. Totala dagar. Håll musmarkören över i-ikonen för att se antalet intjänade dagar, årets semesterdagar och sparade dagar från år 1-6+. Läs mer om Nettosemesterdagar.
  3. Semesterskuld. Håll musmarkören över i-ikonen för att se beräkningen. Här syns beräkningen för värde/dag
  4. Rörliga lönedelar semesterskuld, håll musmarkören över i-ikonen för att se värdet på intjänat belopp och berättigat belopp
  5. Kompensationstimmar, håll musmarkören över i-ikonen för att se den tillgängliga komptiden för anställd.
  6. Bokföringsskuld, visar beloppet som redovisas i bokföringen. Nmbrs tillämpar försiktighetsprincipen och förutsätter att skulden för förskottssemester kommer räknas av efter 5 år. 
  7. Det aktuella värdet på förskottssemesterskulden för den anställde, detta fält fylls endast i om anställda har förskottssemester och företaget inte har sammanfallande intjänande- och semesterår.
  8. Här visas den totala skulden per anställd, inklusive förskottssemester.
  9. Periodvisaren. I semesterlöneskulden för en korrigeringskörning kan man välja mellan perioder. 

Comments

Knowledge base