Sänkta arbetsgivaravgifter för 18 - 22 åringar

Anställda mellan 18 och 22 år har nedsatta arbetsgivaravgifter sedan januari 2021. Regeringen har föreslagit ytterligare en sänkning från juni till augusti 2021, från 19,73% till 10,21% för ersättningar upp till 25 000 kr. 


Planerad uppdatering i Nmbrs: 17 juni

 

 

Hur kan jag se vilka anställda som är mellan 18 och 22 år?

Via 'Rapporter' som finns på master-, koncern- och företagsnivå hittar du en Anställd rapport som heter 'Namn och adress'.


Företag med förskottslön

Om det är möjligt, avvakta tills dess att vi har uppdaterat i systemet. Då behöver du inte göra nedan steg.

  1. Gå till anställd i period 2021-6 och lägg till en löneart med belopp '0'. Det kommer trigga en korrigering.
  2. Gör steg 1 för samtliga anställda mellan 18-22 år.
  3. Skapa en AGI för period 2021-6.

Om du redan har skapat en arbetsgivardeklaration i period 2021-6 behöver du skapa den på nytt efter att du antingen skapat en ny körning eller korrigering för 2021-6.

 

Företag med efterskottslön

Om det är möjligt, avvakta tills dess att vi har uppdaterat i systemet. Då behöver du inte göra nedan steg.

  1. Gå till anställd i period 2021-5 och lägg till en löneart med belopp '0'. Det kommer trigga en korrigering för den anställde.
  2. Gör steg 1 för samtliga anställda mellan 18-22 år.
  3. Skapa en AGI för period 2021-5.

Om du redan har skapat en arbetsgivardeklaration i period 2021-5 behöver du skapa den på nytt efter att du antingen skapat en ny körning eller korrigering för 2021-5.

 

Bokföringsunderlag

Om du har en egen kontoplan måste du lägga till konton för lönearterna L8780 och L8781.

Kontrollera att ändring applicerats

Du kan se att den nya arbetsgivaravgiften har applicerats genom att kolla på den interaktiva specifikationen, sidfoten på lönespecifikationen eller i Brutto till netto listan som finns i 'Lönedokument'. 

 

Information från Regeringen

Regeringen har beslutat att sänka arbetsgivaravgifterna för anställda mellan 18 och 22 år från januari 2021. Klicka här för mer information.

Regeringen har ett förslag om förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter under juni - augusti 2021.
Läs mer här.

 

Information från Skatteverket

För att undvika onödiga omprövningar bör arbetsgivare som har anställda i den aktuella åldersgruppen vänta med att lämna arbetsgivardeklaration för juni-perioden till dess att reglerna har trätt i kraft. 

Skatteverket har en inbyggd kontroll där de kan se vilka anställda som berörs av de sänkta arbetsgivaravgifterna. 

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår support.

Comments

Knowledge base