Debtor Service

 

Webservice nameDescriptionDashlet in Nmbrs

AbsenceXML_Get Get Absence XML list (in "verzuim standaard") Instellingen, Verzuim, Verzuim XML meldingen
AccountantContact_GetList Get accountant contacts by debtor ID. Instellingen, Informatie, Accountant contactpersonen
Address_Get Get address by Debtor ID. Instellingen, Informatie, Debiteur info
BankAccount_Get Get bankaccount by Debtor ID. Instellingen, Informatie, Debiteur info
ContactPerson_Get Get contactperson by Debtor ID. Instellingen, Informatie, Contactpersoon
Debtor_Get Returns a debtor by ID.  -
Debtor_Insert Inserts a new debtor.  -
Debtor_Update Update an existing debtor.  -
Department_Delete Delete a department from a debtor Instellingen, HR Instellingen, Afdelingen
Department_GetList Returns departments that belong to a debtor Instellingen, HR Instellingen, Afdelingen
Department_Insert Insert a department into a debtor Instellingen, HR Instellingen, Afdelingen
Department_Update Update a department into a debtor Instellingen, HR Instellingen, Afdelingen
Function_Delete Delete a function from a debtor. Instellingen, HR Instellingen, Afdelingen
Function_GetList Returns functions that belong to a debtor. Instellingen, HR Instellingen, Afdelingen
Function_Insert Update or insert a function into a debtor. Instellingen, HR Instellingen, Afdelingen
Function_Update Update a function into a debtor. Instellingen, HR Instellingen, Afdelingen
List_GetAll  Returns all debtors. -
List_GetByNumber Returns all debtors with a certain number. -
ServiceLevel_Get Get servicelevel by Debtor ID.

Facturatie, Service Level
Tags_Get Get tags by Debtor ID.

Startpagina, Debiteur info

Comments

Knowledge base