Bostadsförmån

Om en anställd har bostadsförmån kan du registrera detta i modulen 'Lönearter' på anställdnivå. 

Löneart Beskrivning
L3102 Bostadsförmån Bruttovärdet av förmånen som registreras i ruta '012' i arbetsgivardeklarationen och ruta '041' bockas i för värde över 0 kr. 
L3103 Bostadsförmån (ej småhus) Bruttovärdet av förmånen som registreras i ruta '012' i arbetsgivardeklarationen och ruta '043' bockas i för värde över 0 kr. 
L5301 Anställdas bidrag bostad småhus Nettovärdet av förmånen, syns enbart på lönespecifikationen.
L5302 Anställdas bidrag bostad ej småhus Nettovärdet av förmånen, syns enbart på lönespecifikationen.

 

ExempelScreenshot_2020-07-27_at_13.50.21.png

Anställd har en månadslön på 50 000 kr i månaden. Det totala förmånsvärdet per månad är 12 000 kr och den anställde bidrar med 2000 kr.

I modulen 'Lönearter' på anställdnivå lägger du in löneart '3102 Bostadsförmån' 10 000 kr och '5301 Anställds bidrag bostad småhus' -2000 kr. Arbetsgivaravgifter och preliminärskatt beräknas på bruttovärdet av förmånen 10 000 kr, totalt beräknas det på 60 000 kr (50 000+10 000). Den anställde får utbetalt (50 000 kr - 19 958 kr - 2000 kr) 28 042 kr. I arbetsgivardeklarationen rapporteras 10 000 kr i ruta '012' och ruta '041' är ibockad. 
Comments

Knowledge base