SINK - särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Om ett företag har anställda som är bosatta utomlands eller vistas i Sverige mindre än 6 månader och omfattas av en särskild inkomstskatt (SINK) kan ni ställa in det i Nmbrs. Den anställde betalar 25 procent i skatt på ersättningen och eventuella förmåner. 

 

Lägg till SINK för anställd

Gå till den anställde och klicka på 'Skatteinställningar' i fältet 'Typ av skatt' väljer du SINK 25%.

 

Screenshot_2020-05-08_at_08.56.57.png

När du väljer SINK 25% för en anställd dyker det upp ett alternativ för arbetsgivaravgifter. Här kan du välja om du vill att den anställde skall ligga till grund för arbetsgivaravgifter, som standard är fältet inställt på 'Ja'.

Screenshot_2020-05-08_at_09.03.17.png

 

Lönearter

Vi har tre lönearter som är kopplade till SINK 'L8704 Preliminärskatt SINK', 'L5133 Förmån resa SINK' och 'L5134 Förmån logi SINK'. 

 

Comments

Knowledge base