Tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift (Växa-stöd för första anställd)

 Ställa in på anställdnivå

För att ställa in 'Tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift' för en anställd går du till anställdnivå och öppnar modulen 'Skatteinställningar'.

Screenshot_2020-04-07_at_15.12.26.png

Klicka sedan på alternativen så pop-up rutan visas. Perioden du står i är startperioden.
Väljer du 'Ja' på 'Tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift' dyker rutan upp med slutperiod.

Med slutperiod menas att det är sista perioden inställningen appliceras på den anställde.

Notera att det inte går att kombinera tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter med FoU eller regionalt stöd.


Screenshot_2020-04-07_at_15.13.24.png

 

Lönespecifikationen 

På den interaktiva lönespecifikationen kan du se att två nya lönearter dyker upp. L8758 är den sänkta arbetsgivaravgiften på 10,21 % för kontant ersättning upp till 25 000 kr, resterande ersättning blir underlag för 31,42% på L8759.

Screenshot_2020-04-07_at_15.14.31.png

 

Företag utan fast driftställe i Sverige

Om ett företag har 'Företag utan fast driftställe i Sverige' inställt på 'Ja' i modulen 'Skatteinställningar företag' på företagsnivå så kommer ersättningen över 25 000 kr att beräknas med 19,8 %.

Screenshot_2020-05-08_at_12.34.12.png

 

Comments

Knowledge base