Registrera Lön

Denna artikeln beskriver olika lönetformer för en anställd.

Du kan ange lönearten (brutto, netto, arbetsgivarkostnader) och "beloppet"  genom att navigera till modulen ‘Lön’ på anställdsnivå:

96.PNG

Utdata från denna modul visas alltid på lönebeskedet med löneart 1000 | Lön visas.

Vid användning av ett schema baseras beräkningen på genomsnittliga timmar (så lönen är densamma varje månad).

Om du arbetar med timkoder istället för ett schema, gör Visma Nmbrs beräkningen utifrån de faktiska arbetade timmarna under en period.

Nedan förklaras olika lönetyper.

Bruttolön

Detta är lönen före skatteavdrag och avdrag för sociala avgifter.

Brutto månadslön

Det är här du anger bruttolönen på heltid. Om en anställd arbetar mindre än heltid utgår en viss del av heltidslönen baserat på den anställdes deltidsprocent

Brutto deltidslön 

Det är här du anger bruttolönen på deltid. Oberoende av den anställdes deltidsandel kommer detta belopp att betalas brutto.

Brutto timlön 

Utbetalning sker på basis av denna timlön. "Heltidslönen" (anges på lönebeskedet som "heltidsekvivalent bruttolön") ändras varje månad om inget schema används.

Nettolön

Detta är den lön som återstår efter att skatter och avgifter har dragits av från bruttolönen.

Netto deltidslön inkl. lönedelar

Detta belopp betalas netto, oberoende av antalet arbetade timmar och inkluderar alla lönedelar (utbetalning av semesterersättningar, premier, avdrag).

Netto deltidslön exkl. lönedelar.

Nettolön oavsett hur stor andelen deltidsprocent är, betalas netto, oberoende av arbetade timmar och exkluderar alla lönedelar (utbetalning av semesterersättningar, premier, avdrag).

Nettotimlön exkl. lönedelar.

Beloppet beräknas baserat på nettotimlönen exklusive alla lönedelar (utbetalning av semesterersättningar, premier, avdrag).

Nettotimlön inkl. lönedelar.

Nettotimlön inklusive alla lönedelar (utbetalning av semesterersättningar, premier, avdrag).

Notera:

För anställda med nettolön och som får automatisk utbetalning av semesterersättningar kommer nettobeloppen av de utgående lönearterna inte att beräknas korrekt i nettotimlönen eller så dyker felmeddelandet 'processinställningar' upp. Lösningen för detta är att föra in semesterersättningarna manuellt istället för att få dem automatiskt utbetalda.

Ersättning baserad på arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter

Du kan ange arbetsgivarens totala utgifter i panelen Lön. I så fall beräknas bruttolönen utifrån totala arbetsgivaravgifter. Semesterersättningar, avdrag och premier ingår här.

Obs!: Lönebeskedet blir felaktigt om en anställd börjar arbeta under månadens gång och får betalt på basis av arbetsgivaravgifter. Under den första månaden måste en annan typ av betalning väljas.


Obs!: Om arbetsgivaravgifter används i kombination med filialavdrag för den anställde kan det resultera i ett felaktigt lönebesked. En annan löneart kommer att behöva användas i detta fall.

Ersättning baserad på lönetabell 

Lönetabell

En lönetabell kan läggas till på anställd nivå. Den anställde kopplas sedan till en viss lönegrad och steg i lönetabellen. När värdena i lönetabellen justeras kommer även lönen för den anställde att justeras.

Du har även möjlighet att själv skapa och uppdatera lönetabeller.

 

Comments

Knowledge base