Långtidssjukskrivning

English version of the article

Om en anställd är långtidssjukskriven kan man lägga in det i tidsregistreringen via koderna 1001 Sjuk 25% (dagar), 1002 Sjuk 50% (dagar), 1003 Sjuk 75% (dagar) eller 1004 Sjuk (dagar). För att få tillgång till koderna via tidsregistreringen måste de läggas in på aktuell tidsregistreringsmodell. Hur du lägger till nya koder till tidsregistreringsmodellen.

Tidsregistrering

Screenshot_2020-01-20_at_12.00.20.png

Lönespecifikationen

Screenshot_2020-01-20_at_12.01.01.png

 

 

 

Comments

Knowledge base